TN sjezdDārgie draugi!
Mūsdienu sabiedrība ir iegrimusi ne tik daudz ekonomiskā krīzē, cik garīgajā krīzē. Nekādas ekonomiskās, finanšu vai politiskās reformas nespēs izvest sabiedrību no šīs krīzes.
Vienīgais, kas pašreizējā posmā spēs glābt ne tikai Krieviju, bet visu cilvēci, ir Garīgums vai Tikumība. Tikumība, kas ir katrā cilvēkā. Tā ir viņa Sirdsapziņa.
Cilvēku sirdsapziņa izpaužas kā augsta morāle sabiedrībā kopumā un kā katra cilvēka augsta tikumība. Tātad augstas morāles un tikumības propaganda sabiedrībā, tās izglītošana, pamatojoties uz Garīguma ideāliem, veicinās Krievijas un visas pasaules atdzimšanu un pavērs jaunu iespēju visai planētas civilizācijai.
Kopš seniem laikiem daudzi domātāji un filozofi ir devuši pasaulei Mācību par Tikumības Likumu. Tie ir: Pitagors, Platons, Aristotelis, Konfūcijs, Lao Czi, Mahavira, Gautama Buda, Jēzus, pravietis Muhameds un citi. Dažas no šīm Mācībām ir vēlāk radīto reliģiju pamatos: kristietībai, islāmam, budismam, konfuciānismam, daoismam, džainismam un citām. Katrs reliģijas dibinātājs mācīja morāles, tikumības un dzīves ētikas pamatus, un pats bija visaugstākās morāles paraugs.
Pasaulē vairāk pazīstams ir Tikumības Zelta likums, ko deva Jēzus: “Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem.” (Mateja ev. 7:12).
Tikumība ir dzīves pamatu pamats. Ja mēs neievērojam Tikumības likumu, tad mēs nolemjam sevi, savu ģimeni un visu cilvēci degradācijai un izmiršanai.
Tikai tad, ja dzīvojam saskaņā ar Tikumības likumu, mēs attīstāmies un mainās mūsu apziņa. Kad cilvēks uz visu sāk raudzīties caur Tikumības likuma prizmu, viņš citādi redz visu savā apkārtējā pasaulē, viņš iegūst Labā un ļaunā atšķiršanas spēju, viņš atšķir to, kas labs, no tā, kas slikts, to, kas der viņa dvēseles attīstībai, no tā, kas viņam kaitē.
Mēs aizsākam plašu Starptautisku sabiedrisku kustību “PAR TIKUMĪBU!”
Šī kustība būs kā iekšējā, tā ārējā dzīves sfērā.
Mēs sākam ar sevi. Ja katrs no mums sāks rīkoties cēlsirdīgi, tad arī sabiedrība kļūs cildenāka. Sliktais ir lipīgs, bet labais taču ir pievilcīgs! Tad kāpēc mums aplipināties ar slikto? Mēs taču gribam gaišu nākotni mums visiem!
Mēs pacelsim tikumiskās attieksmes latiņu visu sabiedrības struktūru darbībā. Mums vairs nav laika gaidīt, ka viss pamazām nokārtosies: plašsaziņas līdzekļi paši no sevis “kļūs labi”, koncerni pārtrauks ražot ģenētiski modificētus pārtikas produktus, pati no sevis uzlabosies mūsu bērnu audzināšanas un izglītības sistēma, tautas garīgais un emocionālais stāvoklis kļūs normāls.
Tikai ar kopīgām pūlēm, tikai ar aktīvām darbībām mēs spēsim mainīt sevi un visu sabiedrību!
Lai tikumība vada mūs dzīvē un dara mūs kārtīgus un laimīgus!

Starptautiskās Sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!”
garīgā līdere T. Mikušina

Advertisement