Hinduismā pastāv krietna dzīvesveida likums – Dharma. Tā desmit baušļi:krisna

Mīli tuvākos;
Esi iecietīgs;
Esi līdzjutīgs;
Cieni sevi un citus;
Esi pazemīgs;
Neapbēdini citus;
Nenodari ļaunu;
Neuzturi ļaunas domas.

Hinduismā tāpat izdala piecus krietnas uzvedības noteikumus jeb “niyana”:

Pieticība;
Rāmums;
Juteklisko tieksmju pārvarēšana;
Dieva iepazīšana;
Paklausība Dieva likumiem.

 

 Skatīt saistītus ierakstus:

Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās

Par dzīvošanas tikumiem un likumiem latviešu folklorā

Advertisement