7517188772_f96c18a171_b“Katru dienu atgādiniet sev un visiem, kas ir jums līdzās, par nepieciešamību uzturēt pēc iespējas augstāku apziņas līmeni!
Katru dienu apvienojieties zem balti zilā karoga – tīrības, tikumības, uzticības Dieva Gribai un tiekšanās uz gaišo nākotni karoga.”
Sanats Kumara
20.06.2017.

http://www.sirius-riga.lv
 http://www.sirius-ru.net

 

Zane Daudziņa: spēlītes ar melnajām dziņām – spēlītes ar uguni

daudzina

Aktrise, LKA docente Zane Daudziņa:

“Spēlītes ar uguni ir ārkārtīgi bīstamas. Patlaban es to redzu gan pasaulē, gan tepat Latvijā sabiedrības līmenī. Mediji kultivē eksperimentēšanu, un es tajā saskatu milzīgu bīstamību. Laikam tā slimība ir jāizslimo – vēlme spēlētie ar melnajām dziņām, emociju galējībām, kaut kā savstarpēji ignorējot citam citu visos minētajos līmeņos. Es to redzu arī mākslā, izrādēs. Laime, ja šur tur to izdodas līdzsvarot ar gaumīgu ironiju vai veselīgu humoru. Patlaban ir tendence izmīcīties pa sūdiem ar tādu kā attaisnojumu – kad tu to visu būsi izošņājis, būsi labāk sevi iepazinis un vairs tur nekāpsi; tu zināsi, ko nevajag darīt. Vai nu es jau esmu tam pāri, pietiekami izgājusi neceļus, lai man vairs negribētos šādām maldugunīm sekot, bet man nešķiet auglīgi mākslinieciski procesi, kuros spēlējamies ar savu neveselīgo seksualitāti vai dusmu izvirdumiem, kas tikai sāpina un neved pie rezultāta.

(..) Protams, katrā ir tas zemiskais, bet vai pa to vajag tā riktīgi rakņāties? Man šķiet, tie melno dziņu jautājumi ir samērā intīmi un katram cilvēkam ar sevi arī risināmi. Man nevajag skatīties uz citu melnumu, pietiek jau ar savējo.

Pēc tikšanās ar Elvīru Baldiņu (aktrise) man bija nopietnas pārdomas, ko mēs katrs šai pasaulē vairojam? Ar ko dalāmies? Ko dubultojam ap sevi. ”

(No intervijas žurnālā “Patiesā Dzīve”.)

Bērnu aizsardzības dienā

berni-smaids-bralis-masa-46882027

“Ir jābūt globālai humanitārai izglītībai ar obligātu mākslas vēstures, visas pasaules vēstures, reliģijas vēstures, moderno komunikācijas līdzekļu mācīšanu. Tieši plaša pieeja un vislabāko jaunrades paraugu apgūšana kā zinātnē, tā mākslā, kādi cilvēcei ir pašreizējā posmā un ko cilvēce ir saņēmusi mantojumā no iepriekšējām paaudzēm.

Izglītībai jābūt ar ļoti daudzpusīgu, vispārēju humanitāru raksturu. Zinātkārais bērna prāts, kas ir brīvs no jau nobriedušajai paaudzei raksturīgām dogmām, reliģiskām dogmām un bezcerīguma uzslāņojumiem, spēj kā sūklis uzņemt zināšanas un izpratni, kuras ir cilvēces rīcībā.

Cilvēks, kas ir saņēmis pilnvērtīgu izglītību un, galvenais, saņēmis priekšstatu par Dievišķo Likumu, kalpos par pamatu, par fundamentu, uz kura mēs varēsim uzcelt nākotnes ēku, Jaunā Laikmeta ēku, kas nāk nomainīt veco.

Sevišķa uzmanība ir jāvelta izglītībai reliģijas laukā. Nekad nevajag bērna apziņā nostiprināt jebkādas uz Zemes jau pastāvošas reliģijas pamatus. Bet vajag dot zināšanas un izpratni par Ticības pamatiem. Dievišķā izjūta sākotnēji piemīt katram bērnam, kas atnāk šai pasaulē. Sevišķi tām dvēselēm, kas pieder pie jaunās Sestās Pamatrases un kas jau ir sākušas iemiesoties uz Zemes.

Šai Dievišķajai izjūtai, Ticībai Dievišķajam Likumam un Dievišķajam taisnīgumam jāļauj brīvi attīstīties bērna apziņā, nepakļaujot to nekādu baznīcas dogmu iedarbībai. Atvērtā bērna apziņa ir spējīga ļoti ātri atrast vispārīgo būtību, kopīgo Sākotni pāri visām pastāvošajām ticībām un reliģijām. (..)

Rūpes par bērnu izglītību ir tas uzdevums, kas pēc savas nozīmības un svarīguma nav salīdzināms ne ar vienu citu. Valsts, kas neraizējas par savu nākotni, nevar būt dzīvotspējīga valsts.

Laiks atgriezt ikdienišķajā dzīvē tādus jēdzienus kā cieņa un gods. Sabiedrībai steidzami ir vajadzīga tikumisko orientieru atjaunošana.”

N.Rērihs

http://www.sirius-riga.lv