Neatkarīgu žurnālistu un zinātnieku pētījumi par GMO un ar to saistīto pesticīdu un herbicīdu izmantošanu dokumentālā filmā latviešu valodā “No mazas sēklas līdz lielam biznesam – ĢMO augi”.