0c5c9f989216d00b516d2faf87667400

GĀTAS

III DIVI GARI (Yasna 30)

 

1.Vispirms es slavēju Dievu

par to apbrīnojamo,

ko viņš ir ļāvis man jums teikt!

Klausieties tie, kas meklē gudrību,

klausieties par diviem sākotnējiem pamatprincipiem.

  1. Uzklausiet galveno patiesību un pārdomājiet to labi!

Katram cilvēkam ir jāizdara dzīves galvenā izvēle

starp diviem ceļiem– starp labo un ļauno,

pirms nav pasludināta Novērtējuma diena!

  1. No paša iesākuma ir divi gari,

 kā dvīņi šķiet viņi,

bet tik atšķirīgi domās, vārdos, darbos tie –

viens labais, bet otrs ļaunais.

Taisnība un Patiesība ir tikai ar vienu –

labais tas.

  1. Kad šie abi pretstatu gari satikās,

tad tie radīja katrs savu likteņa ceļu –

 dzīvības un ne-dzīvības ceļu.

Kuru ceļu cilvēks izvēlas iet,

tas nosaka viņa nākotni mūžībā.

  1. Ļaunais gars izvēlējās ļaunus darbus un melus,

 bet Labais gars izvēlējās labus darbus un Patiesību.

Arī cilvēks, kurš dara labus darbus, izvēlas Patiesību,

tā iepriecinot Dievu.

  1. Viltus dievu meklētāji,

 ar viltu apmānīti,

nesaprata atšķirību starp abiem gariem.

Viņi izvēlējās ļaunas domas!

Un tā kalpo viņi ļaunumam,

 ļaunu darīdami arī cilvēkiem.

  1. Bet tie,

kas izvēlējušies Labo ceļu,

dzīvo, balstoties uz saprātu,

ar taisnības izjūtu un dvēseles mieru.

Tad viņu ķermenis būs spēka pilns

un viņi saņems balvu arī

Mūžīgajā dzīvē.

  1. Bet, kad atmaksa piemeklēs neliešus,

tikai tad viņi sapratīs patiesību

par cīņu pret ļaunumu, kas norit pasaulē,

 un Dieva Spēku!

  1. 9. Lai mēs esam to vidū,

 kas atjaunos šo pasauli!

Patiesības un Saprāta Devēj,

rādi mums ceļu ikreiz, kad mūs māc šaubas!

  1. Tad melu spēks tiks sagrauts

un mēs, kas būsim nogājuši Labās cīņas ceļu,

būsim vienoti ar Tevi

Patiesības un Saprāta Mājās!

  1. Cilvēk!

Ja Dieva likto likumu esi sapratis,

tad pats savu likteni izvēlies –

 ilgas ciešanas ļaunajam

vai laime taisnīgajam!

Advertisement