Notika pasākums „Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?”

29.08.2014. Rīgā skaistās un viesmīlīgās Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras konferenču zālē norisinājās neparasts pasākums – Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” dalībnieku tikšanās ar šīs Kustības prezidentu Andreju Bičkovu.

Pasākuma nosaukums „Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?” izsaka tā ieceri ar mērķi apspriest jautājumus, kā cilvēcei izkļūt no globālās krīzes.

Bija ieradušies daudzi, kam arī tuvas augstas tikumības idejas, kas vēlāk parakstījās, lai kļūtu par Kustības dalībniekiem. Vienaldzīgo šeit nebija, daudzi bija ieradušies no attālākām vietām, piemēram, mūsu kustības dalībniece Lilija Burova bija mērojusi 320 km, lai apmeklētu šo pasākumu.

Pasākums svinīgi un pacilāti iesākās ar Latvijas Republikas himnu-lūgšanu „Dievs, svētī Latviju!” …

P1110540_resize

Pasākuma vadītāja Veronika teica ievadvārdus, pauzdama savu prieku un pateicību Dievam par iespēju noorganizēt un novadīt šo svarīgo pasākumu.

P1110547_resize

Pirmais uzstājās pazīstamais aktieris un teātra direktors Niks Ērglis un pastāstīja par Latvijas nacionālajiem simboliem, tautas svētumiem – himnu un karogu, par to vēsturisko izcelsmi un par to, kā šie simboli atspoguļo sabiedrības augsti tikumiskos ideālus.

P1110557_resize

Nākošā uzstājās Inguna, dzīvi un izteiksmīgi iepazīstinādama klātesošos ar spilgtākajiem un raksturīgākajiem tautas folkloras paraugiem. Viņa citēja fragmentus no latviešu tautasdziesmu četrrindēm, kurās runāts par Dievu un apdziedāti daudzi latviešu tikumi – par darba tikumu, par attiecību tikumu ģimenē, par mīlestību uz tuvāko, dabas mīlestību, par cilvēkiem ar gaišu dvēseli.

P1110567_resize

Pēc tam runāja Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!”Latvijas reģionālās grupas koordinators Pēteris. Viņš skaidroja „Augstas Tikumības Doktrīnas” galvenās tēzes un pastāstīja par dialoga ar politiķiem rezultātiem par to, kāda ir viņu attieksme pret tikumības jautājumiem un vai tos iekļauj savās priekšvēlēšanu programmās. Šajā sakarībā Pēteris atzīmēja, ka politiķu atsaucība bijusi pavisam neliela, tādēļ mēs turpināsim vēl un vēl atgriezties pie šīs tēmas sarunās ar viņiem, jo tikumības principi kā atsevišķs punkts taču ir iekļauti Latvijas Satversmes dokumentā.

Pēc tam tika parādīti spilgtākie fragmenti no Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” pirmā kongresa, kas šā gada 24.maijā norisinājās Maskavā.

 

Tālāk tika dots vārds viesiem.

P1110571_resize

Mācītājs Valdis Bercs pilnībā atbalstīja Kustības idejas un „Augstas Tikumības Doktrīnu”, kā galvenās prioritātes akcentēdams Ticību Dievam, lūgšanas, galvenos baušļus un to, ka bez Dieva cilvēcei nav nākotnes. Viņa uzstāšanās pierādīja veiksmīga dialoga iespēju Kustībai ar kristīgo konfesiju pārstāvjiem.

 P1110574_resize

Arī nākamās Saeimas deputāta kandidāts Raimonds Lejnieks Puķe labprāt atbalstīja „Augstas Tikumības Doktrīnu”, Kustības idejas un mērķus, atzīmēdams to līdzību ar viņa partijas priekšvēlēšanu programmas idejām.

 P1110582_resize

Ļoti interesanti un aizraujoši uzstājās sabiedrībā labi pazīstamais un cienījamais Latvijas Televīzijas kultūras-izglītojošo programmu vadītājs, uz morāli-ētiskiem pamatiem veidotu pasākumu jauniešiem organizators, žurnālists Ēriks Niedra. Viņš pauda un skaidroja savu viedokli par „Augstas Tikumības Doktrīnā” ietverto jautājumu attiecībā uz tikumīgas sabiedrības un patērētāju sabiedrības ideoloģiju salīdzināšanu. Viņš raksturoja arī mūsdienu masu informācijas līdzekļu pārsvarā nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku apziņu, galvenokārt, uz bērnu un jauniešu nenobriedušo psihi un apziņu, kavējot personības radošo spēju attīstību.

Ērika rezumējums bija tāds, ka visu nosaka cilvēka apziņas līmenis un visas sabiedrības kopējais apziņas līmenis, līdz ar to jādarbojas apziņas līmeņa paaugstināšanas virzienā. Viņš ieteica konkrētus priekšlikumus Kustības darbībai, kā veidot dialogu ar masu mediju pārstāvjiem, lai tiktu propagandētas augsti tikumiskas vērtības un veselīgs dzīvesveids ar mērķi veicināt sabiedrības apziņas līmeņa celšanu.

 P1110609_resize

Kultūras darbinieks un rakstnieks Māris Druva speciāli šim pasākumam ar piemērotu simbolu palīdzību bija radījis īsfilmu par atsevišķiem agresijas aspektiem, kas diemžēl, vēl šobaltdien eksistē cilvēku apziņā.

 P1110592_resize

Visbeidzot, uzstājās mūsu dārgais viesis Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” prezidents Andrejs Bičkovs!

Ar patiesu prieku viņš izteica savu atzinību par vispārējo kultūras līmeni Latvijā, kas balstīts uz stabiliem pamatiem – tautas vēsturiskās attīstības gaitā sakrātajām gara kultūras bagātībām. Atliek tikai iet uz priekšu, atjaunoties un soli pa solim tuvoties augsti tikumiskas sabiedrības ideālam.

 P1110551_resize

Viss pasākums noritēja augstā līmenī, draudzīgā, pacilātā noskaņā, tikai… pagāja gan tas kā viens mirklis, varbūt tādēļ, ka bija īpaši piesātināts. Klātesošie nesteidzās doties prom, risināja draudzīgas sarunas, iegādājās Kustības informācijas lapiņas, lentītes, nozīmītes, bet Doktrīnu visi saņēma kā dāvanu.

 P1110610_resize

Izsakām savu silto un sirsnīgo pateicību mūsu īpašajam viesim Andrejam Bičkovam, kā arī visiem atnākušajiem viesiem par ieguldījumu kolektīvajā garīgajā darbā, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem „Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?” un, „Kā iziet no sabiedrības globālās krīzes?”.

Īpašu pateicību veltām šā izcilā pasākuma organizatorei un režisorei Veronikai, kā arī Laumai par vispusīgo palīdzību pasākuma tapšanas un norises gaitā.

Īpaša pateicība arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras darbiniekiem par viesmīlību, laipnību un atsaucību.

***

Savas viesošanās laikā Latvijā Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” prezidents Andrejs Bičkovs apmeklēja arī vairākus kultūras objektus Rīgā un dažos Latvijas novados. Šeit minēsim visspilgtāko notikumu, kurā viņam bija unikāla iespēja piedalīties.

?????????????????????????????

Viņš apmeklēja jauno Latvijas Nacionālās Bibliotēkas ēku tieši vienā no tās atklāšanas dienām. Viņš uzzināja, ka tieši 29.augustā pirms 95 gadiem tika nodibināta LNB. Jaunās LNB ēkas – Gaismaspils slavenais arhitekts Gunārs Birkerts teicis: „Tā ir ēka, pie kuras visilgāk esmu strādājis, kurai esmu nodevies ar sirdi un dvēseli, jo tas nav tikai pasūtījums. Tā ir ēka Latvijai, manai dzimtenei, kur dzimuši un auguši arī mani vecāki. Tas ir tāds nacionāls gods, ka es to varēju darīt, un tas dod man stiprumu”.

Bibliotēkā mūsu viesis tikās ar cilvēkiem, draudzīgi sarunājās, fotografējās, dāvāja Kustības informatīvās lapiņas, iepazīstināja klātesošos ar Kustības galvenajiem principiem.

IMG_2176

Kopumā mūsu dārgais viesis bija ļoti apmierināts ar savu vizīti Latvijā un izteica atzinību par Latvijas garīgās vides gatavību atjaunot tikumiskos ideālus.

 

Advertisement

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s