Sākas parakstu vākšana par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē

29. jūlijā Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja “Latvijas vīru biedrības” iesniegto likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē.

Likumprojekts paredz izdarīt Latvijas Republikas Satversmē grozījumus 110. pantā, izsakot to šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti — un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību.

Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem”.

Gada laikā ir jāsavāc 155 000 parakstu, lai varētu rīkot tautas nobalsošanu par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmes 110. pantā. Nobalsot par ierosinātajiem grozījumiem Satversmes 110. pantā varēs vietnē www.latvija.lv, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, kā arī pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

Latvijas vīru biedrības” priekšsēdētājs Andars Ignacs:

“Paužu neizsakāmu gandarījumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu. Mēs, latviešu tauta, esam nolikti pārbaudījuma priekšā. Patiesībā pārbaudījums ir par spēju būt vienotiem. Aizstāvot vērtības, kas mums ļāvušas izdzīvot tumšākos vēstures posmus. Vērtības, par ko cīnījušies mūsu senči. Mēs stāvam par vienīgo, kas var nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu. Es ticu mūsu tautai – mēs spēsim vienoties. Aicinu katru izdarīt apzināto soli! Aicinu pastāstīt citiem par šo iespēju – atdot savu balsi par vērtībām, kas stiprina ģimeni, tautu un mūsu nākotni. Mēs parakstīsimies, popularizējot un izdzīvojot ģimenes jēdziena esību. Un šis nav tikai viena gada kampaņas jautājums, tā ir pārliecība, kas stiprinās mūsu tautu ilgtermiņā. Es ticu, ka tapsim par vērtību epicentru Eiropā un pasaulē. Palīdzi mums, Dievs!”

Advertisement

Tiem, kas stāv krustcelēs

Jūs paši pēc savas, Radītāja dotās brīvās gribas izvēlaties starp divām pasaulēm: iluzoro pasauli un Dievišķo pasauli, jūs izvēlaties palikt evolucionārā ceļa nomalē vai veiksmīgi dodaties pa evolūcijas pakāpēm.

Tomēr daudziem līdz šim laikam nav saprotama šī Mācība par izvēli. Es paskaidrošu. Izvēles jūs izdarāt pastāvīgi. Jums nav acīm redzams, ka jūs izdarāt izvēles starp pasaulēm. Nē, jūs darāt parastās lietas, darbojaties savā profesijā, un savas darbības gaitā jūs izdarāt izvēli.

Labākai izpratnei es minēšu konkrētus piemērus. Piemēram, jūs esat ārsts, un jums ir jāizlemj ievadīt pacientam kaitīgu vakcīnu vai arī ieteikt veselībai kaitīgas zāles vai ne. Ja jūs vada bailes zaudēt darbu, bet ne vēlēšanās palīdzēt pacientam, tad jūs izvēlēsieties lietot pacientam bīstamus līdzekļus. Pēc būtības, jūs izvēlaties nogalināt cilvēku, tikai ar vairāk izsmalcinātām metodēm. Lūk, jūs esat rīkojies mums pretējo spēku pusē. Vai arī jūs esat programmētājs un savas profesionālās darbības gaitā piedalāties programmu izstrādē, kuru dēļ cilvēce nonāk globālā mums pretējo spēku kontrolē. Tā jūs kļūstat par šo spēku līdzdalībnieku. Jūs izdarījāt izvēli par labu iluzoriem spēkiem.

Jūs esat spēku struktūru pārstāvis, un jūs izvēlaties lietot ieročus pret sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem. Jūs īstenībā nogalināt savu paša dvēseli. Atņemat savas dvēseles evolūcijas turpinājumu. Jūs esat ierēdnis vai valsts varas pārstāvis. Jūs pieņemat likumus, kuri postoši ietekmē cilvēkus un viņu galvenās vajadzības: pārtiku, mājokli, bērnu izglītību, iedzīvotāju veselību. Jūs jau piedalāties nedievišķīgās lietās, jūs jau pārkāpjat Dievišķo likumu.

Lūk, tā katrs no jums bailēs zaudēt amatu, darbu, naudu, izdarāt savu izvēli. Pēc būtības tā ir izvēle, kas piesaista jūs matērijai. No bailēm zaudēt kaut kādus mītiskus labumus, jūs izdarāt izvēli, kas piesaista jūs matērijai. Jūs paši zaudējat savu brīvību. Kad jūs nedarbojaties saskaņā ar Dievišķo likumu, jūs atraujat sevi no Dieva. Šīs izvēles sekas būs verdzība materiālajā plānā. Īstenībā jūs atsakāties no savas Dieva dotās brīvās gribas, lai nezaudētu kaut kādus labumus fiziskajā pasaulē. Un jūs kļūstat par matērijas vergiem. (..)

Tagad ir pienācis laiks, par ko mēs daudzkārt brīdinājām: graudu atdalīšana no pelavām. Neviena dvēsele, kas izvēlējās iluzoro pasauli, nevarēs pāriet jaunajā kosmiskā cikla posmā. (..)

Daudzi glābs sevi un savu mantību, nododot un slepkavojot. (..)

Es atnācu stiprināt jūs ticībā un nepieciešamībā varoņu īpašību atmodā, garīgu varoņu, kuri ir gājuši uz krustā sišanu, uz sārtiem, bet nav nodevuši savu pārliecību, savu ticību un kalpojuši Patiesībai līdz galam. (Kungs Maitreija, 19.06.2020.)

Mēs neiznīcinām cilvēci. Cilvēce pati sevi iznīcina. Visi zinātnes izgudrojumi kļūst par nogalināšanas ieročiem, kad notiek atteikšanās no Augstākā Tikumiskā likuma, Dievišķā likuma cilvēku dzīvē. (..)

Nekad neaizmirstiet, ka jūsu galvenā izvēle dara jūs nemirstīgus vai iznīcīgus. Šī ir tā izvēle, kas jums ir galvenā – Dievs vai jūsu apkārtējā, iznīcīgā, iluzorā pasaule. (Sanats Kumara, 19.12.2019.)

Ja pat visa cilvēce pārliecināti soļos uz bezdibeni, jūsu uzdevums ir pamatoties uz Dievu jūsos un rīkoties pēc Sirdsapziņas visgrūtākajās situācijās. Izvēle vienmēr ir viena: jūs izvēlaties nemirstību savai dvēselei vai izvēlaties ienesīgu un komfortablu dzīvi savam ķermenim. (Kungs Maitreija, 19.12.2018.)

http://www.sirius-riga.lv

Īpaša atbildība par šo pasauli ir katram cilvēkam, katrai būtnei, kas ir tajā ienākusi. Vai māksliniekam tā ir citāda? Nedomāju. Mēs visi esam vienādi atbildīgi par to, ko mēs darām šajā pasaulē, un par to, ko darām ar šo pasauli.

Komponists Imants Kalniņš

ASV politikas centrā – homoseksualitāte un transgenderisms

Jaunais ASV prezidents Džo Baidens šonedēļ parakstīja rīkojumu, kas nosaka, ka ASV ārpolitikas centrā būs homoseksualitātes un transgenderisma aizsardzība un  veicināšana. Dokumentā teikts: “visiem ASV departamentiem un aģentūrām, kas nodarbojas ar ārpolitikas jautājumiem, jānodrošina, ka ASV diplomātija un finansējums veicina un aizsargā lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu, kvīru un interseksuālu cilvēku cilvēktiesības visā pasaulē”.

Cilvēktiesību aizstāvjiem rada bažas fakts, ka šajā gadā 10 miljoni ASV dolāru tiks novirzīti “Globālajam līdztiesības fondam” (Global Equality Fund), kas ļaus ASV valdībai iekļaut tā saucamajā melnajā sarakstā ārvalstu reliģiskos līderus, kuri iestājas par dabisku ģimeni un pret LGBT uzkundzēšanos. Reliģiskajiem līderiem varētu piemērot tādas pašas sankcijas, kādas tika piemērotas Krievijas oligarhiem, aizliedzot tiem iebraukt ASV. Sankcijas skars arī nevalstiskās organizācijas, kas iestājas pret gender ideoloģiju un par dabisku ģimeni.

Vairāk lasīt: http://asociacijagimene.lv/baidens-lgbt/?fbclid=IwAR2jpa6vh3eonn0tq_INfIaBvFjG-UJjnGkYKzugDwoGFtKk-V0gftv5Qj8

MEMORANDS ĢIMENES VĒRTĪBU STIPRINĀŠANAI

Iespēja kā privātpersonai, NVO, draudzēm un uzņēmumiem parakstīties par ģimenes vērtību stiprināšanu:

http://asociacijagimene.lv/memorands/

“Par gudrību gribētos dēvēt prasmi atšķirt vērtības, atšķirt primāro no otršķirīgā un klasificēt prioritātes. Par gudrību man gribētos saukt arī spēju sadzirdēt sirdsapziņas balsi. Tieši tā mūs uzrunā Dievs. (..) Svarīgi tikai, lai mēs rūpētos sirdsapziņu uzturēt tīru. Ja esam pieķērušies grēcīgām lietām, tad sirdsapziņa var mūs maldināt. Arī loģiskais prāts nereti mēdz noslāpēt sirdsapziņas balsi, ja tā izrādās neizdevīga un apgrūtinoša.”

/Ogres Sv. Meinarda bazn. priesteris Andrejs Trapučks/