Īpaša atbildība par šo pasauli ir katram cilvēkam, katrai būtnei, kas ir tajā ienākusi. Vai māksliniekam tā ir citāda? Nedomāju. Mēs visi esam vienādi atbildīgi par to, ko mēs darām šajā pasaulē, un par to, ko darām ar šo pasauli.

Komponists Imants Kalniņš

ASV politikas centrā – homoseksualitāte un transgenderisms

Jaunais ASV prezidents Džo Baidens šonedēļ parakstīja rīkojumu, kas nosaka, ka ASV ārpolitikas centrā būs homoseksualitātes un transgenderisma aizsardzība un  veicināšana. Dokumentā teikts: “visiem ASV departamentiem un aģentūrām, kas nodarbojas ar ārpolitikas jautājumiem, jānodrošina, ka ASV diplomātija un finansējums veicina un aizsargā lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu, kvīru un interseksuālu cilvēku cilvēktiesības visā pasaulē”.

Cilvēktiesību aizstāvjiem rada bažas fakts, ka šajā gadā 10 miljoni ASV dolāru tiks novirzīti “Globālajam līdztiesības fondam” (Global Equality Fund), kas ļaus ASV valdībai iekļaut tā saucamajā melnajā sarakstā ārvalstu reliģiskos līderus, kuri iestājas par dabisku ģimeni un pret LGBT uzkundzēšanos. Reliģiskajiem līderiem varētu piemērot tādas pašas sankcijas, kādas tika piemērotas Krievijas oligarhiem, aizliedzot tiem iebraukt ASV. Sankcijas skars arī nevalstiskās organizācijas, kas iestājas pret gender ideoloģiju un par dabisku ģimeni.

Vairāk lasīt: http://asociacijagimene.lv/baidens-lgbt/?fbclid=IwAR2jpa6vh3eonn0tq_INfIaBvFjG-UJjnGkYKzugDwoGFtKk-V0gftv5Qj8

MEMORANDS ĢIMENES VĒRTĪBU STIPRINĀŠANAI

Iespēja kā privātpersonai, NVO, draudzēm un uzņēmumiem parakstīties par ģimenes vērtību stiprināšanu:

http://asociacijagimene.lv/memorands/

“Par gudrību gribētos dēvēt prasmi atšķirt vērtības, atšķirt primāro no otršķirīgā un klasificēt prioritātes. Par gudrību man gribētos saukt arī spēju sadzirdēt sirdsapziņas balsi. Tieši tā mūs uzrunā Dievs. (..) Svarīgi tikai, lai mēs rūpētos sirdsapziņu uzturēt tīru. Ja esam pieķērušies grēcīgām lietām, tad sirdsapziņa var mūs maldināt. Arī loģiskais prāts nereti mēdz noslāpēt sirdsapziņas balsi, ja tā izrādās neizdevīga un apgrūtinoša.”

/Ogres Sv. Meinarda bazn. priesteris Andrejs Trapučks/

“Latvija ir kritusi!”

Satversmes tiesa nesen nosprieda, ka likumā paredzētais tēva atvaļinājums pēc bērna piedzimšanas pienākas arī mātes homoseksuālajai draudzenei, jo arī homoseksuāli pāri uzskatāmi par ģimeni.

Savā spriedumā ST precizē: „Ģimene ir sociāla institūcija, kas balstās uz sociālajā realitātē konstatējamām ciešām personiskām saitēm, kuru pamatā ir sapratne un cieņa. (..) Ciešu personisku saišu pastāvēšana starp personām izriet no to noslēgtās laulības vai radniecības fakta, tomēr sociālajā realitātē ciešas personiskas saites rodas arī citos veidos, piemēram, faktiskas kopdzīves rezultātā. Satversmes 110. panta pirmais teikums nosaka valsts pozitīvo pienākumu aizsargāt un atbalstīt ikvienu ģimeni, tostarp arī faktisku ģimeni.” 

No šīs definīcijas faktiski izriet bezgalīgi stiepjams un interpretējams ģimenes jēdziens, kas izraisīja sabiedrības neizpratni. Piem., vai tajās neskaitāmajās ģimenēs, kur māmiņa audzina bērnu kopā ar vecmāmiņu, pēdējā arī tiks pielīdzināta tēvam un varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu?
ST savā lēmumā arī atsaucas uz bērna labākajām interesēm – taču kas ir pamatojis, ka bērna labākajās interesēs ir divi viendzimuma vecāki? Kāda ietekme šādam ģimenes modelim ir uz bērna psihi un attīstību?

Žurnālistes Elitas Veidemanes intervijā ar tiesību zinātņu doktori, juristi Baibu Rudevski iezīmējas vairākas problēmas un zemūdens akmeņi, kas draud pāraugt par katastrofu visai turpmākai Latvijas realitātei.


Izlasot spriedumu, es kā juriste brīnījos par neskaitāmi daudzajiem aspektiem, kurus tiesneši ir klaji ignorējuši. Piemēram, nebija aplūkotas Civillikuma normas par ģimenes institūta tvērumu; netika analizēts ģimenes jēdziens Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Latvijai saistošajos ANO starptautiskajos paktos cilvēktiesību jomā. (..) no NVO piedalījās tikai viena – „Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka””. Salīdzinājumam: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) parasti neatļaujas būt tik redzami vienpusēja un neobjektīva:, ja šādās sabiedriski jūtīgās lietās aicina vienas puses viedokli pārstāvošu NVO, tad pieaicina arī pretējā viedokļa paudējus. Šajā lietā nav redzams, ka ST būtu vēlējusies uzklausīt kādas ģimenes aizstāvju vai tēvu tiesību organizācijas viedokli.

(..) Kad informēju savus ārzemju draugus un kolēģus par ST spriedumu, teicu lakoniski: „Latvija ir kritusi!”

(..) Tagad vienīgais risinājums ir meklējams Satversmes 2. pantā, saskaņā ar kuru „Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”. Ja tiek apdraudētas Satversmes pamatā esošās vērtības, tad tautai ir jābūt gatavai tiesiskā ceļā šīs vērtības aizstāvēt. 

Visa intervija:
https://neatkariga.nra.lv/intervijas/330975-baiba-rudevska-vai-gimenes-jedziena-ieklaut-ari-svingeru-klubu?utm_source=nra.lv&utm_medium=site&utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect