Tikumība un prakse

​“Tikumība ir ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas, tāpat kā medicīna un mūzika. Tāpat kā ārstam un mūziķim jāapgūst ne tikai savas profesija teorētiskie aspekti, bet arī jāmāk tos praktiski realizēt, līdzīgi kā cilvēkam, kurš grib būt tikumīgs, ne tikai pamatīgi jāapgūst mācība par tikumību, bet arī jāīsteno tā praksē… Kā gan kāds var gūt paškontroli, ja tikai teorētiski zina, ka baudas ir jāsavalda, bet nekad realitātē nav tās apvaldījis?” Rufs 

Saruna par Tikumību

“Latvijas Grāmatu izstādē 2015”

Kultūras pasākumu programmā uz galvenās skatuves 2015. gada 27. februārī 16:00 notiks “Saruna par Tikumību”.

Uzstāsies kustības pārstāvji un tiks runāts par morāles un tikumības nozīmi sabiedrības attīstībā, par Doktrīnu, noskatīsimies video, kurā Ēriks Niedra sniedz savu pozitīvo komentāru par Tikumības kustību un grāmatām, kurās ir plašāk izskaidroti morāles principi un praktiski ieteikumi savas apziņas paagstināšanai.

Runāsim par to, cik svarīgi mums katram un sabiedrībai kopumā atjaunot izpratni par to, kas ir sen zināms, bet novārtā atstāts un piemirsts: par tikumības principu prioritāti mūsu dzīvē, par to, kur mēs esam nonākuši, tos neievērojot, un kāds ceļš ejams, lai sabiedrība atgrieztos uz harmoniska evolucionāras attīstības ceļa – bez krīzēm, kariem, vardarbības. Ar prieku un mīlestību.

Būs interesanti un ļoti noderīgi!

Izmanto iespēju, lai uzdotu savus jautājumus, tiktos ar līdzīgi domājošiem vai vienkārši būt pozitīvā gaisotnē starp tikumību un grāmatām.

Esiet visi laipni aicināti.

Starptautiskajā izstāžu centrā Rīgā, Ķīpsalas ielā 8,   2015. gada 27. februārī 16:00

Tikumība – Jaunā laikmeta ideoloģija

Atklāta vēstule visiem domājošiem un iejūtīgiem mūsu planētas iedzīvotājiem

Mūsdienu cilvēce ir nonākusi dziļā sistēmiskā krīzē. Izkļūt no šīs krīzes sabiedrībai nepalīdzēs nekāda ekonomikas, finanšu vai politiska reforma.

Vienīgais, kas var palīdzēt cilvēcei pašreizējā posmā, ir Garīguma un Tikumības atdzimšana. Tikumība ir katrā cilvēkā. Tā ir viņa Sirdsapziņa, Dievs viņa dvēselē.

Dieva jēdziens lielākoties asociējas ar reliģiozitāti, baznīcu, rituāliem. Turklāt Dievu saprot kā tādu, kas pastāv ārpus cilvēka. Tāpēc cilvēki, meklēdami Dievu, apmeklē baznīcas un citas kulta iestādes. Taču Dievs mums ir daudz tuvāk, Viņš vienmēr ir ar mums – mūsu sirdīs. Mums tikai vajag apjēgt šo svarīgo patiesību un panākt, lai Dievs atgriežas mūsu dzīvē, piepildīt savu apziņu ar Viņu.

Dievs cilvēkā izpaužas kā viņa Sirdsapziņa, kas realizē tikumisko paškontroli un vienmēr zina, kas ir labi un kas – slikti, kur ir Labais, bet kur – Ļaunais.

Dažās Eiropas valstīs vārds “tikumība” ir mazāk pazīstams, vairāk tiek lietoti tā sinonīmi “ētika” un “morāle”, kas līdz mums nonākuši no pirmskristietības laika Eiropas. Seno grieķu termins ethos ar nozīmi “ieradums” vai “raksturs” un tā latīniskais analogs moralis nozīmēja labo tikumu kopumu. To krieviskajā analogā – vārdā tikumība (нравственность) ielikta vēl kāda (slēptā) nozīme: saite ar Dievišķo Gudrību.

Mūsu laikā pat tajās Eiropas valstīs, kur pastāv vārds tikumība, tas pamazām iziet no ikdienas aprites, un, jo jaunāks ir cilvēks, jo mazāk viņam pazīstams šis vārds. Arvien biežāk tikumības jēdziens tiek saistīts ar baznīcas dogmām un aizliegumiem, kas tiek uztverti kā personības brīvības apdraudējums. Jēdziens sirdsapziņa iziet no modes, kļūst nemoderns, ne vienmēr to saprot pozitīvā nozīmē, jo ne visos gadījumos sirdsapziņa ir racionāla un saprātīga no materiālā viedokļa, kas dominē patērētāju sabiedrībā. Arvien biežāk pats jēdziens Dievs iegūst negatīvu nozīmi. Šo tendenci veikli un prasmīgi uztur daudzi plašsaziņas līdzekļi.

Atteikdamās no tikumības, no Dieva kā Augstākā tikumiskā Likuma, mūsu civilizācija ir sākusi degradēties. Sekas ir acīm redzamas.

Sabiedrībā, kas zaudējusi garīgumu un sirdsapziņu, kā nezāles sakuplo visi netikumi, agresija, negatīvais. Tieši tikumības trūkums rada visas pārējās problēmas: terorismu, noziedzību, zādzības, tieksmi pēc nepelnītas bagātības, korupciju, seksuālas perversijas, viendzimuma laulības, negatīvo plašsaziņas līdzekļos, agresīvas datorspēles, aiziešanu virtuālajā realitātē, stresus, dvēseli pazudinošu, dārdošu mūziku, smēķēšanu, alkoholu, narkotikas…

Sabiedrības problēmas vēršas plašumā kā vēža šūnas, un sabiedrība sāk deģenerēties.

Baušļi “nenogalini”, “nezodz”, “nemelo” pastāv tūkstošiem gadu daudzās pasaules reliģijās, taču noziedzība aug ar katru gadu. Valstij ir jāuztur milzīgs tiesībsargājošais aparāts, lieli līdzekļi jātērē cietumu uzturēšanai. Bet visi šie milzīgie resursi varētu tikt izlietoti sabiedrībai daudz noderīgākiem projektiem, ja pašā cilvēkā būtu izpratne par Augstāko tikumisko likumu – Dievišķo Likumu.

Ierēdņi, kas ņem kukuļus un negodprātīgi izpilda savus pienākumus, cer dzīvot ilgi un laimīgi. Taču, ja viņiem sirdī būtu Dievs un viņi zinātu, kā darbojas Dievišķais Likums, tad viņi saprastu, ka viss viņu sētais agri vai vēlu atgriezīsies pie viņiem kā bumerangs.

Plašsaziņas līdzekļi, kas ietekmē miljoniem cilvēku prātus un caurām diennaktīm translē ekrānos reklāmu, negatīvus jaunumus, “ziepju operas” un detektīvus, ir ieinteresēti tikai naudas pelnīšanā. Ja telekanālu vadībā būtu augsti tikumīgi cilvēki, kas nepieskaņotos vidējam apziņas līmenim, bet veltītu savu laiku un spēkus audzinošu, filozofisku un estētisku filmu un pārraižu radīšanai, tad sabiedrības problēmas automātiski sāktu samazināties.

Kāpēc mēs esam izraidījuši Dievu no savas dzīves? Cilvēces labākie pārstāvji: komponisti, rakstnieki, dzejnieki, kultūras darbinieki, zinātnieki – viņi visi savā dzīvē ir nonākuši pie Dieva sapratnes.

Zinātnieki, arī mūsu laikabiedri, veikdami pētījumus katrs savā zinātnes nozarē, ir pierādījuši mūsu pasaules Dievišķību. Dažādu pasaules valstu matemātiķu, fiziķu un astrofiziķu – J. Rozentāla, V. Ņikitina, S. Vainberga, R. Broiera, F. Daisona, D. Polkinhorna, D. Barou, F. Triplera, D. Džina u.c. pētījumu rezultāti ļāva zinātniekiem izdarīt secinājumus par Supersaprāta esamību, kas vada Visumu.

Ar līdzīgiem apgalvojumiem savā laikā ir nākuši klajā: A. Einšteins, M. Planks, Č. Darvins, K. Flammarions, N. Pirogovs, F. Krīks, A. Saharovs, P. Garjajevs, S. Zeņins un daudzi citi pasaules zinātnieki.

Ja zinātnieki jau ir pierādījuši Dieva esamību, tad kāpēc mēs kaunīgi noklusējam vai apzināti atsakāmies no Viņa esamības atzīšanas? Kāpēc mēs norobežojamies no Dieva savā dzīvē? Aizvākdami no savas dzīves Pašu Galveno, mēs zaudējam kodolu, asi, orientieri, dzīves jēgu un pārstājam evolucionēt, tikai haotiski virzāmies uz izmiršanas pusi.

  1. gada aprīlī mēs radījām Starptautisku sabiedrisku kustību “PAR TIKUMĪBU!” un izstrādājām Tikumības kodeksu ar 10 vienkāršām tēzēm. Ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai cilvēkos dominētu sirdsapziņa, tikumība. Lai katrā cilvēkā, katrā ģimenē pirmajā vietā būtu dziļa cieņa pret Augstāko tikumisko likumu. Lai tikumība kļūtu par katras valsts un visas cilvēces ideoloģiju!

Dievišķais Likums ir viens visai cilvēcei, tas ir ielikts kā pamats visās patiesajās reliģijās, ticībās un garīgi tikumiskajās mācībās. Gadu tūkstošiem uz Zemes ir nākuši lielie Skolotāji, Gudrie, nesdami tikumiskos, Dievišķos baušļus. Tur, kur tie ir likti sabiedriskās iekārtas pamatā, tur sabiedrība uzplaukusi. Tiklīdz Dievs un tikumiskās vērtības tika izmestas no ikdienas aprites, tur tūlīt sākusies degradācija līdz pilnīgam pagrimumam un iznīcībai.

Ja Dievs atgriežas katra cilvēka un sabiedrības dzīvē valsts ideoloģijas līmenī, mēs saņemam visus īstos labumus: fizisku, psihisku un garīgu veselību, stipru ģimeni, kas balstās Mīlestībā un patiesā savstarpējā cieņā, jaunas sadarbības formas, pasauli bez kariem un konfliktiem, kur attiecības starp visiem un katru ir brālīgas.

Pasvītrojam, ka ar jēdzienu “atgriežas Dievs” mēs nedomājam kādas reliģijas vai ticības virskundzības noteikšanu. Ar vārdu “Dievs” mēs saprotam Tikumisko Likumu.

Augsti tikumīgas, Dievišķas kārtības radīšana valstī spēj vienas paaudzes laikā izveidot šajā valstī sabiedriskās attiecības, kas atbilst visaugstākajiem morāles un tikumības kritērijiem. Un kā sekas tam būs valsts uzplaukums.

Lūk, tāpēc Kustība “Par tikumību!” ir izstrādājusi programatisku dokumentu – Augstas tikumības doktrīnu, kurā sniegts priekšstats par pašreizējā sabiedrības stāvokļa cēloņiem, noteikti galvenie vērtību orientieri, definēti pamatjēdzieni, sniegti priekšlikumi izkļūšanai no ideoloģiskās krīzes. Doktrīnā tiek salīdzināta pašlaik pasaulē pastāvošā patērētāju sabiedrība un augsti tikumīga sabiedrība, pamatojoties uz galveno pamatjēdzienu izpratni: par Dievu, cilvēku, fizisko pasauli, sabiedrību, brīvību, varu u.c.

“Augstas tikumības doktrīnā” ietverta augsti tikumīgas sabiedrības ideoloģijas koncepcija, kas var kalpot par valsts politikas veidošanas un mērķprogrammu izstrādāšanas pamatu tikumības paaugstināšanas jomā.

Visu mūsu dzīvē nosaka tas, cik mēs spējam savā dzīvē ievērot Dievišķo Likumu. Ir pienācis laiks pārskatīt visu vērtību sistēmu, visas savstarpējās attiecības visās dzīves jomās. Tikumības jēdzienu vajag iecelt valsts ideoloģijas rangā. Tautas apziņā nepieciešams iedēstīt izpratni par Dievu kā par Augstāko tikumisko Likumu, kas ir spēkā Visumā. Valsts līmenī nepieciešams propagandēt tikumiskos jēdzienus: godu, patiesīgumu, labo, vienkāršību, labvēlību u.c. Katram cilvēkam savā dzīvē vajag sākt izvēlēties tikai to, kas ir tikumīgs. Lai no augšas, no valsts varas un no apakšas, no tautas sirds izaugtu šis Tikumības jēdziens. Lai beidzot Dievs ieņemtu mūsu dzīvē galveno vietu. Lai Jaunajā Laikmetā cilvēce justos kā Dieva bērni, apzinātos savu Dievišķo izcelsmi un iegūtu pelnītu harmoniju, mieru, prieku, laimi!

Ja jūs piekrītat šīs vēstules idejai, jūs varat izteikt savu atbalstu gan šai Atklātajai vēstulei, gan Kustībai “Par tikumību! http://www.z-n.center (latviešu valodā https://tikumiba.net/ ).

Lai sabiedrībā notiktu tikumības atdzimšana, svarīgs ir atbalsts darbos un pūliņu apvienošana.

  1. Mikušina, sabiedriska darbiniece, Omska (Krievija)
  2. Iļjina, Starptautiskās sabiedriskās kustības “Par tikumību!” prezidente, Novosibirska (Krievija)

 

No krievu valodas tulkojusi L. Ērgle

2014.gada 25. oktobrī 15.00 Rīgā aicinām uz gājienu par atbalstu tradicionālajai ģimenei

gimene

Ģimene ir sabiedrības un valsts balsts. Tā ir šūniņa, no kuras veselības, tikumiskās skaidrības veidojas visas valsts veselība un dzīvotspēja. Viendzimuma laulības, nepilnas ģimenes, seksuālas perversijas, par ko arvien biežāk dzirdam no visām pasaules malām, grauj izpratni par patieso ģimenes nozīmi un vērtību. Zem demokrātijas lozunga sabiedrībā tiek ieviesti nepareizi, degradējoši uzvedības un domāšanas modeļi.

Biedrība «Mūsu bērni» sestdien, 25.oktobrī, rīkos gājienu tradicionālās ģimenes atbalstam. Tajā aicināts piedalīties ikviens, kas atbalsta tradicionālās ģimenes vērtības. Dalībnieki iecerējuši draudzīgā un pozitīvā atmosfērā plkst. 15:00 doties gājienā no Kongresu nama līdz Brīvības piemineklim gar Saeimu, aicinot apvienoties ar tiem tūkstošiem vecāku Vācijā, Francijā, Anglijā, Šveicē, Polijā u.c., kas līdzīgās akcijās cenšas aizsargāt ģimeni un tradicionālas vērtības no iznīcinošās “genderdomāšanas”, seksuālās dzimumaudzināšanas programmām, „juvenālās justīcijas” un citām tendencēm, kas vērstas uz tradicionālas ģimenes nozīmes iznīcināšanu.

Tā kā Starptautiskā sabiedriskā kustība “Par tikumību!” iestājas par nepieciešamību atjaunot augstas tikumības un morāles normas sabiedrībā un ģimene viennozīmīgi ir pamatu pamats vērtību izpratnei, arī mēs atbalstam šo gājienu un aicinam ikvienu pievienoties, lai paustu savu atbalstu nepieciešamībai iestāties par ģimeni kā sabiedrības visaizsargājamāko daļu!

12. Saeimas vēlēšanās kandidējošo partiju viedoklis par tikumību. Aptaujas rezultāti

2014. gada augustā starptautiskās sabiedriskās kustības “Par tikumību!” (vairāk kā 50 pasaules valstis) Latvijas dalībnieki aptaujāja 12. Saeimas vēlēšanās kandidējošās partijas ar mērķi noskaidrot partiju viedokli tikumības jautājumos, nosūtot tām vienotu vēstuli, lai pēcāk varētu salīdzināt un apkopot visu partiju uzskatus un darbības plānu tikumības veicināšanai Latvijā. Jautājums skanēja šādi: Kā Jūsu partija ievēlēšanas gadījumā 12. Saeimā īstenos Latvijas Republikas Satversmē ietvertos tikumības principus  valsts politikas veidošanā, tiesību jomas pilnveidošanā un mērķprogrammu izstrādāšanai tikumības paaugstināšanas jomā? Līdz vēstulē norādītajam atbildes sniegšanas laikam tika  saņemtas trīs  atbildes – no Nacionālās Apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai’/LNNK”, no partijas  “Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām” un no partijas „No sirds Latvijai”. Pēc telefoniskas sazināšanās ar partiju pārstāvjiem, tika saņemtas atbildes arī no „Politiskās partijas Izaugsme” un partijas „Suverenitāte”.  Pārējās partijas telefoniski teicās atbildi  vēl sniegt, tomēr tā arī nesniedza. „Zaļo un Zemnieku savienībai” un „Latvijas Reģionu Apvienībai” piebilda  – ja atbilde nesekos, tad tikumības principu aktualizēšana sabiedrībā nešķiet aktuāla. Partiju atbilžu īss apkopojums: Nacionālās Apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai’/LNNK” savā vēstulē ne tikai apstiprina savu nostāju morālo un tikumisko vērtību popularizēšanā, bet arī norāda konkrētus plānus un darbošanās virzienus. Lasām: „Sadarbosimies ar organizācijām, kuras aizstāv kristīgās vērtības, sabiedrības garīgo un tikumisko stiprināšanu, atbalstīsim ieceri par jauna mācību priekšmeta “Dzīvesziņa” ieviešanu vispārējās un profesionāli tehniskās izglītības sistēmā.” Tiek norādīta arī atsauce uz Latvijas vēsturē jau  realizētu projektu, kad „20. gs. sākumā Augsuts Dombrovskis Ziemeļblāzmā izveidoja bezalkahola biedrību un ar kultūru vērsās pret tautas tumsonību – bet tumsonība ir netikumu perēklis. Lielākais pienesums tautas tikumības uzturēšanā arī ir izglītība un kultūra.” Partija „”Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām”.  Anrijs Aumalis: ”Jāsāk katram ar sevi un savu ģimeni”, bet valstiski „strādāt jāsāk ar bērniem, ar jaunatni, ar ģimenēm – šeit instruments varētu būt valsts organizētas/apmaksātas vasaras nometnes, kur ar bērniem strādā un runā par praktiskām lietām. Kā arī ar dažādiem labas gribas (un reizēm arī represīviem) mehānismiem mēģināt ieviest valsts pārvaldē un arī valsts iepirkumos”. Partijas „Izaugsme” valdes priekšsēdētājs dr. Andris Skride savā atbildes vēstulē norāda, ka galvenais tikumības „ideju pamats ir liekams ģimenē un izglītības sitēmā, kas balstās uz zinātnes un vispārējās sabiedrības inteliģences principiem!” Raimonds Lejnieks-Puķe (kandidē kā bezpartejisks no partijas “Suverenitāte” saraksta): „Ir nepieciešams atmest šīs vecās, netikumīgās sistēmas uzstādījumus, un sākt savas sabiedrības likteni rakstīt no baltas lapas. Kā risinājums būtu elektroniskā maiņas uzskaites sistēma („EMUS”), kur nauda ir segta ar reālām precēm un pakalpojumiem, un tās emisiju kontrolējam mēs paši. Mūsu tautas liktenis ir radīt evolūciju. Mūsu liktenis ir izrauties no agonējošās materiālistiskās globalizācijas nāvējošajām ķetnām un radīt priekšnoteikumus jaunas sabiedrības dzimšanai, kurā valda brīvība, brālība, vienlīdzība un kurā ikkatrs sabiedrības loceklis ir novērtēts, cienīts un mīlēts.” Partija „No sirds Latvijai” priekšsēdētāja Ingūna Sudraba savā atbildes vēstulē raksta par augstākā līmeņa vadītāju atlases kritērijiem: „Augstākā līmeņa vadītāju atlasē iekļaut ne tikai izglītības kritērijus, bet arī personības potenciāla kritērijus un emocionālās inteliģences rādītājus.” Kā arī norāda, ka partija plāno izstrādāt politisko amatpersonu vērtību kodeksu.

Notika pasākums „Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?”

29.08.2014. Rīgā skaistās un viesmīlīgās Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras konferenču zālē norisinājās neparasts pasākums – Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” dalībnieku tikšanās ar šīs Kustības prezidentu Andreju Bičkovu.

Pasākuma nosaukums „Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?” izsaka tā ieceri ar mērķi apspriest jautājumus, kā cilvēcei izkļūt no globālās krīzes.

Bija ieradušies daudzi, kam arī tuvas augstas tikumības idejas, kas vēlāk parakstījās, lai kļūtu par Kustības dalībniekiem. Vienaldzīgo šeit nebija, daudzi bija ieradušies no attālākām vietām, piemēram, mūsu kustības dalībniece Lilija Burova bija mērojusi 320 km, lai apmeklētu šo pasākumu.

Pasākums svinīgi un pacilāti iesākās ar Latvijas Republikas himnu-lūgšanu „Dievs, svētī Latviju!” …

P1110540_resize

Pasākuma vadītāja Veronika teica ievadvārdus, pauzdama savu prieku un pateicību Dievam par iespēju noorganizēt un novadīt šo svarīgo pasākumu.

P1110547_resize

Pirmais uzstājās pazīstamais aktieris un teātra direktors Niks Ērglis un pastāstīja par Latvijas nacionālajiem simboliem, tautas svētumiem – himnu un karogu, par to vēsturisko izcelsmi un par to, kā šie simboli atspoguļo sabiedrības augsti tikumiskos ideālus.

P1110557_resize

Nākošā uzstājās Inguna, dzīvi un izteiksmīgi iepazīstinādama klātesošos ar spilgtākajiem un raksturīgākajiem tautas folkloras paraugiem. Viņa citēja fragmentus no latviešu tautasdziesmu četrrindēm, kurās runāts par Dievu un apdziedāti daudzi latviešu tikumi – par darba tikumu, par attiecību tikumu ģimenē, par mīlestību uz tuvāko, dabas mīlestību, par cilvēkiem ar gaišu dvēseli.

P1110567_resize

Pēc tam runāja Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!”Latvijas reģionālās grupas koordinators Pēteris. Viņš skaidroja „Augstas Tikumības Doktrīnas” galvenās tēzes un pastāstīja par dialoga ar politiķiem rezultātiem par to, kāda ir viņu attieksme pret tikumības jautājumiem un vai tos iekļauj savās priekšvēlēšanu programmās. Šajā sakarībā Pēteris atzīmēja, ka politiķu atsaucība bijusi pavisam neliela, tādēļ mēs turpināsim vēl un vēl atgriezties pie šīs tēmas sarunās ar viņiem, jo tikumības principi kā atsevišķs punkts taču ir iekļauti Latvijas Satversmes dokumentā.

Pēc tam tika parādīti spilgtākie fragmenti no Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” pirmā kongresa, kas šā gada 24.maijā norisinājās Maskavā.

 

Tālāk tika dots vārds viesiem.

P1110571_resize

Mācītājs Valdis Bercs pilnībā atbalstīja Kustības idejas un „Augstas Tikumības Doktrīnu”, kā galvenās prioritātes akcentēdams Ticību Dievam, lūgšanas, galvenos baušļus un to, ka bez Dieva cilvēcei nav nākotnes. Viņa uzstāšanās pierādīja veiksmīga dialoga iespēju Kustībai ar kristīgo konfesiju pārstāvjiem.

 P1110574_resize

Arī nākamās Saeimas deputāta kandidāts Raimonds Lejnieks Puķe labprāt atbalstīja „Augstas Tikumības Doktrīnu”, Kustības idejas un mērķus, atzīmēdams to līdzību ar viņa partijas priekšvēlēšanu programmas idejām.

 P1110582_resize

Ļoti interesanti un aizraujoši uzstājās sabiedrībā labi pazīstamais un cienījamais Latvijas Televīzijas kultūras-izglītojošo programmu vadītājs, uz morāli-ētiskiem pamatiem veidotu pasākumu jauniešiem organizators, žurnālists Ēriks Niedra. Viņš pauda un skaidroja savu viedokli par „Augstas Tikumības Doktrīnā” ietverto jautājumu attiecībā uz tikumīgas sabiedrības un patērētāju sabiedrības ideoloģiju salīdzināšanu. Viņš raksturoja arī mūsdienu masu informācijas līdzekļu pārsvarā nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku apziņu, galvenokārt, uz bērnu un jauniešu nenobriedušo psihi un apziņu, kavējot personības radošo spēju attīstību.

Ērika rezumējums bija tāds, ka visu nosaka cilvēka apziņas līmenis un visas sabiedrības kopējais apziņas līmenis, līdz ar to jādarbojas apziņas līmeņa paaugstināšanas virzienā. Viņš ieteica konkrētus priekšlikumus Kustības darbībai, kā veidot dialogu ar masu mediju pārstāvjiem, lai tiktu propagandētas augsti tikumiskas vērtības un veselīgs dzīvesveids ar mērķi veicināt sabiedrības apziņas līmeņa celšanu.

 P1110609_resize

Kultūras darbinieks un rakstnieks Māris Druva speciāli šim pasākumam ar piemērotu simbolu palīdzību bija radījis īsfilmu par atsevišķiem agresijas aspektiem, kas diemžēl, vēl šobaltdien eksistē cilvēku apziņā.

 P1110592_resize

Visbeidzot, uzstājās mūsu dārgais viesis Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” prezidents Andrejs Bičkovs!

Ar patiesu prieku viņš izteica savu atzinību par vispārējo kultūras līmeni Latvijā, kas balstīts uz stabiliem pamatiem – tautas vēsturiskās attīstības gaitā sakrātajām gara kultūras bagātībām. Atliek tikai iet uz priekšu, atjaunoties un soli pa solim tuvoties augsti tikumiskas sabiedrības ideālam.

 P1110551_resize

Viss pasākums noritēja augstā līmenī, draudzīgā, pacilātā noskaņā, tikai… pagāja gan tas kā viens mirklis, varbūt tādēļ, ka bija īpaši piesātināts. Klātesošie nesteidzās doties prom, risināja draudzīgas sarunas, iegādājās Kustības informācijas lapiņas, lentītes, nozīmītes, bet Doktrīnu visi saņēma kā dāvanu.

 P1110610_resize

Izsakām savu silto un sirsnīgo pateicību mūsu īpašajam viesim Andrejam Bičkovam, kā arī visiem atnākušajiem viesiem par ieguldījumu kolektīvajā garīgajā darbā, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem „Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?” un, „Kā iziet no sabiedrības globālās krīzes?”.

Īpašu pateicību veltām šā izcilā pasākuma organizatorei un režisorei Veronikai, kā arī Laumai par vispusīgo palīdzību pasākuma tapšanas un norises gaitā.

Īpaša pateicība arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras darbiniekiem par viesmīlību, laipnību un atsaucību.

***

Savas viesošanās laikā Latvijā Starptautiskās Sabiedriskās Kustības „Par Tikumību!” prezidents Andrejs Bičkovs apmeklēja arī vairākus kultūras objektus Rīgā un dažos Latvijas novados. Šeit minēsim visspilgtāko notikumu, kurā viņam bija unikāla iespēja piedalīties.

?????????????????????????????

Viņš apmeklēja jauno Latvijas Nacionālās Bibliotēkas ēku tieši vienā no tās atklāšanas dienām. Viņš uzzināja, ka tieši 29.augustā pirms 95 gadiem tika nodibināta LNB. Jaunās LNB ēkas – Gaismaspils slavenais arhitekts Gunārs Birkerts teicis: „Tā ir ēka, pie kuras visilgāk esmu strādājis, kurai esmu nodevies ar sirdi un dvēseli, jo tas nav tikai pasūtījums. Tā ir ēka Latvijai, manai dzimtenei, kur dzimuši un auguši arī mani vecāki. Tas ir tāds nacionāls gods, ka es to varēju darīt, un tas dod man stiprumu”.

Bibliotēkā mūsu viesis tikās ar cilvēkiem, draudzīgi sarunājās, fotografējās, dāvāja Kustības informatīvās lapiņas, iepazīstināja klātesošos ar Kustības galvenajiem principiem.

IMG_2176

Kopumā mūsu dārgais viesis bija ļoti apmierināts ar savu vizīti Latvijā un izteica atzinību par Latvijas garīgās vides gatavību atjaunot tikumiskos ideālus.

 

29. augustā pasākums ​​”Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?”

   ​​”Vai esam augsti tikumīga sabiedrība?”

Pasākums notiks 2014. gada 29. augustā pl. 15:00
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras konferenču zālē
Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35.

​Mēģināsim saprast, kā sabiedrībai izkļūt no globālās krīzes.
Pie mums viesos​ies​ ​​Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!”
prezidents Andrejs Bičkovs
.

Piedalās:  žurnālists Ēriks Niedra, mākslinieks Jānis Anmanis, mācītājs Valdis Bercs.

Ieeja brīva.

Kustības “Par tikumību!” 
koordinatori Latvijā

**************************************************

“Являемся ли мы высоко нравственным обществом?”

Мероприятие состоится 29 августа 2014 года в 15:00
в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Латвии
по адресу г. Рига, ул. Кр. Валдемара 35.

​Попытаемся понять, как обществу выйти из глобального кризиса.
В гостях будет ​​президент Международного Общественного Движения
«ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» А.В. Бычков.

Вход свободный.

**************************************************

2014.g. 29.augustā plkst. 15:00 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras konferenču zālē Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35 starptautiskā kustība “Par tikumību!” aicina uz pasākumu “Vai mēs esam augsti tikumiska sabiedrība?”.

Piedalās: kustības prezidents Andrejs Bičkovs, žurnālists Ēriks Niedra, mākslinieks Jānis Anmanis, mācītājs Valdis Bercs.

Viesos būs Starptautiskās kustības “Par tikumību!” prezidents Andrejs Bičkovs no Krievijas.

Šobrīd vērojamā finansu, ekonomiskā un politiskā krīze ir tiešas sekas globālajai vispārcilvēcisko vērtību krīzei. Kaut gan tikumiskais aspekts ir iestrādāts gandrīz visu valstu konstitūcijās, tikumiskie pamati ir katrā filozofijas mācībā, katrā pasaules reliģijā, tomēr teoriju no prakses šķir bezdibenis. Kas tam ir par iemeslu un ko mēs varam darīt, lai mazinātu šo plaisu?

Pasākuma mērķis ir mēģināt kopīgi saprast, kā izkļūt no globālās krīzes, ko mēs katrs atsevišķi un visi kopā varam darīt.

Pasākuma runātāji dalīsies savā viedoklī par tikumības principiem, to ievērošanu dzīvē un par  “Augstas tikumības doktorīnu” – https://tikumiba.net/augstas-tikumibas-doktrina/ .

Iepazīstināsim arī ar 12. Saeimas kandidējošo partiju aptaujas par tikumību rezultātiem. Kas tika apkopoti no partiju atbildēm uz e-pasta vēstuli, kas tika izsūtīta pirms pasākuma 2014. gada 19. augustā. Aptaujas mērķis bija noskaidrot katras partijas viedokli tikumības jautājumos, – kā  katra partija ievēlēšanas gadījumā 12. Saeimā īstenos Latvijas Republikas Satversmē ietvertos tikumības principus: valsts politikas veidošanā, tiesību jomas pilnveidošanā, mērķprogrammu izstrādāšanai tikumības paaugstināšanas jomā?

Uz šiem un citiem aktuālajiem jautājumiem mēģināsim rast atbildes kustības “Par tikumību!” rīkotajā 29. augusta pasākumā, uz kuru aicināti visi interesenti, domubiedri un kustības atbalstītāji – ieeja brīva. 

Par starptautisko kustību “Par tikumību”
Kustība “Par tikumību!” aptver vairāk nekā 40 pasaules valstis, ieskaitot Latviju. Tās mērķis ir propagandēt augstu morāli un tikumību sabiedrībā. Vairāk: https://tikumiba.net/about/

“Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās”

2014. g. 20. maijā


“Tikumības principu vienotība
pasaules reliģijās un mācībās”

2014. gada 7. jūnijā pl. 15:00
galerijā–Skatuve Rīgā, Cēsu ielā 20.

Pasākuma programmā:
apskats “Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās”, Pētera Urtāna lekcija “Apziņas higiēna” un Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” Pirmā kongresa dalībnieku iespaidi un gūtās atziņas.

Ieeja brīva, bet ziedojumu kastīte priecāsies par katru, kas palīdzēs tai segt telpu īres izdevumus.

Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” Pirmais kongress

2014. gada 24. maijā Maskavā, viesnīcas «Коsмоss» lielajā zālē notika Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” Pirmais kongress. Kongresā piedalījās 522 dalībnieki no 16 valstīm: Austrijas, Armēnijas, ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kazahstānas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Monako, Polijas, Turcijas, Ukrainas, Vācijas.

Kongresu atklāja Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” prezidents Andrejs Bičkovs (Sankt-Pēterburga). Svinīgai mūzikai skanot, zālē tika ienests kustības karogs. Uz skatuves bija sarindoti visu kongresā pārstāvēto valstu karogi.

Andrejs Bičkovs savā uzrunā uzsvēra: ja mēs darbosimies kopīgi, saskaņoti, ja katrs no mums ik dienas izvēlēsies dzīvot un darboties tikumīgi, tad tikumība vairs nebūs abstrakts jēdziens, bet Tikumības likums kļūs par dabisku prasību mūsu dzīvē.
Kongresā uzstājās:

– SSK “PAR TIKUMĪBU!” Koordinācijas padomes locekle Albīna Kasimova ar stāstījumu par kustības simboliku,
– profesore, pedagoģisko zinātņu doktore, Marina Skuratovska ar ziņojumu “Zinātne un tikumība”,
– periodiskā izdevuma “PAR TIKUMĪBU” galvenā redaktore, rakstniece Jeļena Iļjina ar pārskatu “Tikumības principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās”.

Kongresa dalībnieki visi korī nolasīja Kustības dalībnieka kodeksu, ar to apliecinādami, ka turpmāk dzīvos tikai saskaņā ar Sirdsapziņu.

Kongresa otrā daļa bija veltīta Kustības ideju izplatīšanai sabiedrībā. Vairākās Krievijas pilsētās un arī Rīgā un Viļņā jau ir notikušas akcijas, kurās cilvēki tiek iepazīstināti ar dalībnieka kodeksā iekļautajiem tikumīgas dzīves principiem, stāstīts un skaidrots par pašu kustību, kā arī dāvinātas gaišzili baltas lentītes – kustības simboli. Par savu pieredzi šajā darbā stāstīja aktīvisti no Čeļabinskas, Maskavas un arī Mundra un Pēteris no Latvijas.

Tika sveikti kongresa dalībnieki no visiem Krievijas Federācijas apgabaliem, novadiem un republikām. Dalībnieku delegācijas no citām valstīm tika aicinātas uz skatuves, kur tām tika pasniegti SSK “PAR TIKUMĪBU!” karogi. Latviju pārstāvēja visai prāva delegācija – 21 cilvēks, arī lietuvieši bija kuplā skaitā. Vislielākā delegācija bija no Ukrainas. Kad ukraiņi uznāca uz skatuves, visa zāle spontāni piecēlās kājās un ar ilgiem aplausiem un ovācijām parādīja savu atbalstu un solidaritāti ukraiņu tautai.

Zālē kongresa dalībnieku vidū valdīja spilgti sajūtams vienotības gars, kāds iespējams starp domubiedriem, kas saprot, ka augstāk par jelkādām politiskām vai ekonomiskām interesēm ir cilvēciskas, garīgas vērtības, labvēlība un mīlestība starp cilvēkiem visur.

Ļoti svarīgs kongresa darba rezultāts ir dokuments, kas adresēts ANO ģenerālsekretāram un visu kongresā pārstāvēto valstu vadītājiem – aicinājums veicināt tikumības un garīgo principu izplatīšanu sabiedrībā un ievērot augstākos tikumības principus, pieņemot kārtējos lēmumus savu amata pienākumu izpildīšanas laikā. Šo dokumentu parakstīja Kustības prezidents un 485 kongresa dalībnieki, kas visi pēc kārtas organizēti kāpa uz skatuves, lai ar savu parakstu apliecinātu apņemšanos aicināt visas pasaules sabiedrību dzīvot saskaņā ar Sirdsapziņu.