SSK “Par Tikumību!” II kongress izskanējis

  1. kongressgada 6. jūnijā Rīgā, koncertzālē “Rīga” notika Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” II kongress.

Mūsdienu sabiedrībā tikumības līmenis ir salīdzināms ar Bībeles laiku Sodomu un Gomoru. Lai principiāli mainītu situāciju, jāmaina sabiedrības attieksme pret pamatjēdzienu Dievs, ar to saprotot Augstāko tikumisko likumu, – kā valsts līmenī, tā ģimenes un katra cilvēka apziņā.

  1. gada 6. jūnijā Rīgā notika SSK “PAR TIKUMĪBU!” II kongress. Kongresa darbā piedalījās pārstāvji no 15 pasaules valstīm: ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Meksikas, Monako, Turcijas, Ukrainas un Vācijas.

Lielākā daļa kongresā uzstājušos runātāju pievērsās bērnu garīgajai un tikumiskajai audzināšanai, tikumīgas gaisotnes radīšanai ģimenē un valstī. Kongresa darbā piedalījās ievērojami izglītības, zinātnes un kultūras darbinieki: sabiedriska darbiniece Tatjana Mikušina (Krievija), Montesori pedagoģe Karolina Gomez del Valle (Meksika), Krievijas Montesori biedrības prezidente Jeļena Sitina (Krievija), Sokrāta Tautskolas vadītāja Elvita Rudzāte, Tautskolas “99 Baltie zirgi” vadītājs Ojārs Rode (Latvija), pedagoģisko zinātņu doktore, profesore Marina Skuratovska (Krievija).

Kongresā tika izgaismotas jaunas metodes un reāla pieredze bērnu audzināšanā un izglītībā (starptautiski pazīstamā Montesori pedagoģijas sistēma, humānas pedagoģijas pieredze, garīgu un tikumisku zināšanu apgūšanas pieredze), tika aplūkoti zinātniskie dati un atzinumi par televīzijas un interneta ietekmi uz bērnu un pusaudžu attīstību.

kongress 2

Kā sarkans pavediens kongresā teiktajās runās vijās cauri Dievišķās Brīvības patiesās nozīmes tēma – ne kā visatļautība, bet gan kā brīvprātīga visas savas būtības pakļaušana universālajam Visuma likumam, kā atbildība par mūsu darbībām.

Kustības prezidente J. Iļjina savā runā atzina faktu, ka tikumības līmenis mūsdienu sabiedrībā ir salīdzināms ar Bībeles laiku Sodomu un Gomoru. To, kas tiek pieļauts pasaulē, plašsaziņas līdzekļos un internetā nevar nosaukt nekā citādi kā par pilnīgu tikumības pagrimumu. Korupcija, terorisms, vardarbība, zādzības, “zelta teļa” pielūgšana, ģimenes institūta iziršana – tas viss ir tikai Dievišķā likuma ignorēšanas sekas.

kongres 3

Lai principiāli mainītu situāciju sabiedriskajās attiecībās, cilvēku sabiedrībā ir jāmaina attieksme pret pamatjēdzienu Dievs. Mūsdienu sabiedrībā – patērētāju sabiedrībā šis jēdziens vairs netiek uztverts kā absolūto vērtību avots, kas nosaka visu cilvēka dzīvi. Tā vietā tiek kultivēta materiālo vērtību pielūgšana, valda naudas kults, bet reliģiozās jūtas tiek aizstātas ar formālu reliģisko rituālu ievērošanu.

Dievišķais likums jeb Augstākais tikumiskais likums ir viens visai cilvēcei. Tie ir tikumiskie baušļi, ko gadu tūkstošiem cilvēcei ir nesuši Lielie Skolotāji, Gudrajie visos laikos un dažādām tautām. Šie tikumiskie principi vēl šobaltdien pastāv visās patiesajās pasaules reliģijās un filozofiskajās mācībās.

Visu izšķir tas, kā mēs spējam Augstāko tikumisko likumu ievērot savā dzīvē.

Kongresā tika pieņemta rezolūcija – aicinājums ANO ģenerālsekretāram un kongresā pārstāvēto valstu politiskajiem vadītājiem, kurā delegāti aicina panākt, lai Tikumiskais likums valsts ideoloģijas līmenī atgriežas sabiedrības un katra cilvēka dzīvē. Kopā ar šo rezolūciju valstu vadītājiem tiks nosūtīta arī “Augstas tikumības doktrīna”. Tā satur augsti tikumīgas sabiedrības ideoloģisko koncepciju, kas var būt valsts politikas veidošanas pamatā, lai izstrādātu mērķprogrammas tikumības paaugstināšanas jomā.

Kongresa noslēgumā tika nolikti ziedi – SSK “Par Tikumību!” simbols baltas liliijas – pie Brīvības pieminekļa. Mūsu gaišās domas, mūsu cerības, mūsu mīlestība un gādība tev, mūsu Latvija! Lai tavi dēli un meitas dzied un zied tēvtēvu tikumos!

kongres 4

Advertisement

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s