Dievs, tikumība, sirdsapziņa. Kāpēc noliedzam?

Ko nozīmē dzīvot pēc sirdsapziņas?

koks

Sirdsapziņa cilvēkā veic tikumisko paškontroli un tā vienmēr zina, kas ir labi, kas – slikti, kur ir Labais, bet kur – ļaunais. Sirdsapziņa ir Dievs mūsu dvēselē. Dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu nozīmē dzīvot saskaņā ar Dievu.

Jēdziens Dievs galvenokārt tiek saistīts ar reliģiozitāti, ar baznīcu. Turklāt pastāv pieņēmums, ka Dievs atrodas kaut kur ārpus cilvēka. Tāpēc arī cilvēki iet dievnamos, meklēdami Dievu. Bet Dievs ir mums daudz tuvāk, Viņš vienmēr ir ar mums – mūsu sirdīs. Mums tikai vajag apjaust šo svarīgo patiesību un panākt, lai Dievs atgriežas mūsu dzīvē, ienāk mūsu apziņā.

Tātad jēdzienus sirdsapziņa, tikumība, Dievs mēs varam attiecināt uz to vienoto priekšstatu jomu, kur Dievs ir uztverams kā Augstākais tikumības likums, kas ir spēkā Visumā un tāpēc ir viens visām dzīvajām būtnēm. Bet sirdsapziņa un tikumība atspoguļo Dievu cilvēkā, palīdz apzināties savu darbību atbilstību Augstākajam tikumības likumam.

Vārds tikumība ir jēdzienu ētika un morāle sinonīms, kas nāk no pirmskristietības laika Eiropas. Terminu ētika (ethos) pirmais lietoja Aristotelis – seno grieķu gudrais, un tā nozīme ir “ieradums” vai “raksturs”. Bet Cicerons – senās Romas filozofs radīja šī termina latīnisko analogu moralis. Vārdi ethos moralis apzīmē labo tikumu kopumu. Analoģiskajā krievu vārdā нравственность, kas radies no senslāvu vārda нрав, ir ielikta arī vēl apslēptā nozīme: saikne ar Dievišķo Gudrību.

Mūsu laikā vārds tikumība pamazām izzūd no ikdienas aprites. Jo cilvēks ir jaunāks, jo mazāk viņam pazīstams šis vārds. Arvien biežāk tikumības jēdziens tiek saistīts ar baznīcas dogmām un aizliegumiem, kas tiek uztverti kā personības brīvības apdraudējums. Jēdziens sirdsapziņa iziet no modes, kļūst nemoderns, ne vienmēr to saprot pozitīvā nozīmē, jo ne visos gadījumos sirdsapziņa ir racionāla un saprātīga no materiālā viedokļa, kas dominē patērētāju sabiedrībā.

mūsdienas.jpg

Arī jēdzienam Dievs dažkārt tiek piešķirta negatīva nozīme. Šo tendenci veikli un prasmīgi uztur daudzi plašsaziņas līdzekļi.

Atteikdamās no tikumības, no Dieva kā Augstākā tikumības Likuma, mūsu civilizācija ir sākusi degradēties. Sekas ir acīm redzamas.

Sabiedrībā, kas zaudējusi garīgumu un sirdsapziņu, kā nezāles sakuplo visi netikumi, agresija, negatīvais. Tieši tikumības trūkums rada visas pārējās problēmas: terorismu, noziedzību, zādzības, tieksmi pēc nepelnītas bagātības, korupciju, seksuālas perversijas, viendzimuma laulības, negatīvā dominanti plašsaziņas līdzekļos, agresīvas datorspēles, aiziešanu virtuālajā realitātē, stresus, dvēseli pazudinošu dārdošu mūziku, smēķēšanu, alkoholu, narkotikas…

Sabiedrības problēmas vēršas plašumā kā vēža šūnas, un sabiedrība sāk deģenerēties.

Baušļi “nenogalini”, “nezodz”, “nemelo” pastāv tūkstošiem gadu daudzās pasaules reliģijās, taču noziedzība aug ar katru gadu. Valstīm ir jāuztur milzīgs tiesībsargājošais aparāts, lieli līdzekļi jātērē cietumu uzturēšanai. Bet visi šie milzīgie resursi taču varētu tikt izlietoti sabiedrībai daudz noderīgākiem projektiem, ja cilvēkos būtu izpratne par Augstāko tikumības likumu – Dievišķo Likumu.

Ierēdņi, kas ņem kukuļus un negodprātīgi izpilda savus pienākumus, cer dzīvot ilgi un laimīgi. Taču, ja viņiem sirdī būtu Dievs un viņi zinātu, kā darbojas Dievišķais Likums, tad viņi saprastu, ka viss, ko viņi iesējuši, agri vai vēlu atgriezīsies pie viņiem kā bumerangs.

sex-city-style-season-1

Plašsaziņas līdzekļi, kas ietekmē miljoniem cilvēku prātus un caurām diennaktīm translē ekrānos reklāmu, negatīvus jaunumus, “ziepju operas” un detektīvus, ir ieinteresēti tikai naudas pelnīšanā. Ja telekanālu vadībā būtu augsti tikumīgi cilvēki, kas nepieskaņotos vidējam apziņas līmenim, bet veltītu savu laiku un spēkus audzinošu, filozofisku un estētisku filmu un pārraižu radīšanai, tad sabiedrības problēmas automātiski sāktu samazināties.

Kāpēc mēs esam izraidījuši Dievu no savas dzīves? Cilvēces labākie pārstāvji: komponisti, rakstnieki, dzejnieki, kultūras darbinieki, zinātnieki – visi viņi savā dzīvē ir nonākuši pie Dieva sapratnes.

Zinātnieki, arī mūsu laikabiedri, veikdami pētījumus katrs savā zinātnes nozarē, ir pierādījuši mūsu pasaules Dievišķību. Dažādu pasaules valstu matemātiķu, fiziķu un astrofiziķu – J. Rozentāla, V. Ņikitina, S. Vainberga, R. Broiera, F. Daisona, D. Polkinhorna, D. Barou, F. Triplera, D. Džina u.c. pētījumu rezultāti ļāva zinātniekiem izdarīt secinājumus par Supersaprāta esamību, kas vada Visumu.

Ar līdzīgiem apgalvojumiem savā laikā ir nākuši klajā: A. Einšteins, M. Planks, Č. Darvins, K. Flammarions, N. Pirogovs, F. Krīks, A. Saharovs, P. Garjajevs, S. Zeņins un daudzi citi pasaules zinātnieki.

Ja zinātnieki jau ir pierādījuši Dieva esamību, tad kāpēc mēs kaunīgi noklusējam vai apzināti atsakāmies no Viņa esamības atzīšanas? Kāpēc mēs norobežojamies no Dieva savā dzīvē? Aizvākdami no savas dzīves Pašu Galveno, mēs zaudējam kodolu, asi, orientieri, dzīves jēgu un pārstājam evolucionēt, tikai haotiski virzāmies uz izmiršanas pusi.

erglis

Dievišķais Likums ir viens visai cilvēcei, tas ir ielikts kā pamats visās patiesajās reliģijās, ticībās un garīgi tikumiskajās mācībās. Gadu tūkstošiem uz Zemes ir nākuši lielie Skolotāji, Gudrie, nesdami Dievišķos tikumības baušļus. Tur, kur tie ir likti sabiedriskās iekārtas pamatā, tur sabiedrība ir uzplaukusi. Tiklīdz Dievs un tikumiskās vērtības tika izmestas no ikdienas aprites, tur tūlīt sākusies degradācija līdz pilnīgam pagrimumam un iznīcībai.

Ja Dievs atgriežas katra cilvēka un sabiedrības dzīvē valsts ideoloģijas līmenī, mēs saņemam visus īstos labumus: fizisku, psihisku un garīgu veselību, stipru ģimeni, kas balstās Mīlestībā un patiesā savstarpējā cieņā, jaunas sadarbības formas, pasauli bez kariem un konfliktiem, kur attiecības starp visiem un katru ir brālīgas.

Pasvītrojam, ka ar jēdzienu “atgriežas Dievs” mēs nedomājam kādas reliģijas vai ticības virskundzības noteikšanu. Ar vārdu “Dievs” mēs saprotam Tikumības Likumu.

Augsti tikumīgas, Dievišķas kārtības radīšana valstī spēj vienas paaudzes laikā izveidot šajā valstī sabiedriskās attiecības, kas atbilst visaugstākajiem morāles un tikumības kritērijiem. Kā sekas tam būs valsts uzplaukums.

Visu mūsu dzīvē nosaka tas, cik mēs spējam savā dzīvē ievērot Dievišķo Likumu. Ir pienācis laiks pārskatīt visu vērtību sistēmu, visas savstarpējās attiecības visās dzīves jomās. Tikumības jēdzienu vajag iecelt valsts ideoloģijas rangā. Tautas apziņā vajag ieaudzināt izpratni par Dievu kā par Augstāko tikumības likumu, kas ir spēkā Visumā. Valsts līmenī nepieciešams propagandēt tikumiskos jēdzienus: godu, patiesīgumu, labo, vienkāršību, labvēlību u.c. Katram cilvēkam savā dzīvē vajag sākt izvēlēties tikai to, kas ir tikumīgs. Lai no augšas, no valsts varas un no apakšas, no tautas sirds izaugtu šis tikumības jēdziens. Lai beidzot Dievs ieņemtu mūsu dzīvē galveno vietu. Lai Jaunajā Laikmetā cilvēce justos kā Dieva bērni, apzinātos savu Dievišķo izcelsmi un iegūtu pelnītu harmoniju, mieru, prieku, laimi!

sirdsapzina

 

 

Viss būs iespējams, ja katrs cilvēks sāks dzīvot saskaņā ar Sirdsapziņu!

 

 

 

No grāmatas “Sarunas par tikumību”,

aut. Tatjana Mikušina, Jeļena Iļjina

Advertisement

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s