Vispasaules meditācija uz skaņu “OM”

No 10. aprīļa 12.00 līdz 22. aprīlim 12.00

Dārgie draugi!

Mēs ieejam jaunajā Laikmetā: Ūdensvīra Laikmetā.

Ūdensvīrs – tā ir brīvība, radošums, prieks, sadarbība, kolektīvisms!

Vecā sistēma vēl cenšas noturēties pie varas, cenšoties iedvest bailes no vīrusiem, epidēmijām, bailes no globālas ekonomiskas krīzes. Vecais nolemts iznīcībai. Pretējiem spēkiem nav pašiem savu resursu. Tie izmanto mūsu resursus, iedzenot mūs panikas, baiļu, depresijas, nolemtības, agresijas un naida stāvokļos.

Šajā sarežģītajā laikā cilvēcei nepieciešama palīdzība, lai tā varētu ieiet Jaunajā Laikmetā.

Aicinām piedalīties vispasaules meditācijā uz skaņu “OM” no 10. aprīļa 12.00 līdz 22. aprīlim 12.00.

Skaņa “OM” ir universāla, pirmatnēja skaņa, vissvētākā skaņa hinduismā un budismā, tā ir Visuma radīšanas skaņa. Tā simbolizē augšupeju, dvēseles tuvošanos augstākām sfērām. Izrunājot mantru “OM”, paaugstinām savu apziņu un kļūstam par Gaismas avotu mūsu pasaulei. Kur ir Gaisma, tur nav vietas tumsai!

Mēs izspiežam baiļu, nolemtības, nomāktības, depresijas egregoru no mūsu dzivesvietām, no mūsu pilsētām, no mūsu valstīm, no mūsu planētas! Mēs piepildām sevi ar Gaismu un Mīlestību, ar Dzīvesprieku un Dievišķo enerģiju, kas pārveido mūs un visu mums apkārt esošo!

Dalieties ar šo informāciju, nosūtot to draugiem un paziņām.

Vairāk informācijas latviešu valodā šeit.

Mantra OM šeit.

 

RUS

 

Всемирная медитация на звук “ОМ” / Worldwide Meditation on the sound of “OM”

Дорогие друзья!

 

Приглашаем вас принять участие во всемирной медитации на звук «ОМ» с 12 часов дня 10 апреля по 12 часов дня 22 апреля по московскому времени, которая организована на сайте Сириус sirius-ru.net.

Мы входим в Новую Эпоху – Эпоху Водолея. Водолей – это свобода, творчество, радость, сотрудничество, коллективизм, коммуникации!

Старая система предпринимает последние попытки удержаться у власти с помощью внедрения страха перед вирусами, эпидемиями, глобальным кризисом в экономике. Мы находимся в воплощении в это сложное время именно для того, чтобы помочь человечеству совершить переход в Новую Эпоху как можно более мягко и безболезненно.

Звук «Ом» является самым священным звуком в разных духовных традициях. Произнося мантру «ОМ», мы возвышаем своё сознание и становимся источником Света для нашего мира. Там, где Свет, там – нет места для тьмы!

Мы вытесним эгрегор страха, обречённости, подавленности, депрессии из наших жилищ, из наших городов, из наших стран, с нашей планеты!

Мы наполним свои существа Светом и Любовью!

Поделитесь этой информацией с друзьями и знакомыми.

Пойте «ОМ» вместе с ними! 

Больше информации по ссылке: https://r.sirius-ru.net/2020/2020-04-02.htm

https://www.youtube.com/watch?time_continue=290&v=q3JnNtkogOY&feature=emb_logo

ENG

 

You are invited to participate in Worldwide Meditation on the sound of “OM”

from 12 p.m. on April 10th to 12 p.m. on April 22nd

Moscow time

(From 4:00 AM April 10, CDT to 4:00 AM April 22, CDT), which is organized on Sirius website sirius-eng.net.

 

We are entering a New Age: the Age of Aquarius. Aquarius is freedom, creativity, joy, cooperation, collectivism, and communication!

The old system is making its last attempts to stay in power by introducing fear of viruses, epidemics, and a global crisis in the economy. We are in the incarnation at this difficult time precisely in order to help humanity make the transition to a New Era as smoothly and painlessly as possible.

The sound “Om” is the most sacred sound in different spiritual traditions. By pronouncing the mantra “OM”, we raise our consciousness and become a source of Light for our world.

Where there is Light, there is no room for darkness!

We will oust the egregore of fear, doom, and depression from our homes, from our cities, from our countries, from our planet!

We will fill our beings with Light and Love!

Share this information with friends and acquaintances.

Sing “OM” with them!

 

More information is at the link: https://sirius-eng.net/2020/2020-04-02.htm

Advertisement

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s