“Latvija ir kritusi!”

Satversmes tiesa nesen nosprieda, ka likumā paredzētais tēva atvaļinājums pēc bērna piedzimšanas pienākas arī mātes homoseksuālajai draudzenei, jo arī homoseksuāli pāri uzskatāmi par ģimeni.

Savā spriedumā ST precizē: „Ģimene ir sociāla institūcija, kas balstās uz sociālajā realitātē konstatējamām ciešām personiskām saitēm, kuru pamatā ir sapratne un cieņa. (..) Ciešu personisku saišu pastāvēšana starp personām izriet no to noslēgtās laulības vai radniecības fakta, tomēr sociālajā realitātē ciešas personiskas saites rodas arī citos veidos, piemēram, faktiskas kopdzīves rezultātā. Satversmes 110. panta pirmais teikums nosaka valsts pozitīvo pienākumu aizsargāt un atbalstīt ikvienu ģimeni, tostarp arī faktisku ģimeni.” 

No šīs definīcijas faktiski izriet bezgalīgi stiepjams un interpretējams ģimenes jēdziens, kas izraisīja sabiedrības neizpratni. Piem., vai tajās neskaitāmajās ģimenēs, kur māmiņa audzina bērnu kopā ar vecmāmiņu, pēdējā arī tiks pielīdzināta tēvam un varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu?
ST savā lēmumā arī atsaucas uz bērna labākajām interesēm – taču kas ir pamatojis, ka bērna labākajās interesēs ir divi viendzimuma vecāki? Kāda ietekme šādam ģimenes modelim ir uz bērna psihi un attīstību?

Žurnālistes Elitas Veidemanes intervijā ar tiesību zinātņu doktori, juristi Baibu Rudevski iezīmējas vairākas problēmas un zemūdens akmeņi, kas draud pāraugt par katastrofu visai turpmākai Latvijas realitātei.


Izlasot spriedumu, es kā juriste brīnījos par neskaitāmi daudzajiem aspektiem, kurus tiesneši ir klaji ignorējuši. Piemēram, nebija aplūkotas Civillikuma normas par ģimenes institūta tvērumu; netika analizēts ģimenes jēdziens Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Latvijai saistošajos ANO starptautiskajos paktos cilvēktiesību jomā. (..) no NVO piedalījās tikai viena – „Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka””. Salīdzinājumam: Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) parasti neatļaujas būt tik redzami vienpusēja un neobjektīva:, ja šādās sabiedriski jūtīgās lietās aicina vienas puses viedokli pārstāvošu NVO, tad pieaicina arī pretējā viedokļa paudējus. Šajā lietā nav redzams, ka ST būtu vēlējusies uzklausīt kādas ģimenes aizstāvju vai tēvu tiesību organizācijas viedokli.

(..) Kad informēju savus ārzemju draugus un kolēģus par ST spriedumu, teicu lakoniski: „Latvija ir kritusi!”

(..) Tagad vienīgais risinājums ir meklējams Satversmes 2. pantā, saskaņā ar kuru „Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”. Ja tiek apdraudētas Satversmes pamatā esošās vērtības, tad tautai ir jābūt gatavai tiesiskā ceļā šīs vērtības aizstāvēt. 

Visa intervija:
https://neatkariga.nra.lv/intervijas/330975-baiba-rudevska-vai-gimenes-jedziena-ieklaut-ari-svingeru-klubu?utm_source=nra.lv&utm_medium=site&utm_campaign=nralvLinks&utm_content=redirect 

Advertisement

Garīgās paralēles

Laikā, kad saistībā ar vīrusu visu pasauli arvien vairāk pārņem panika, bailes, ierobežojumi, informācijas pārbagātība no vienas puses un patiesības druskas no otras puses, ir lieti atcerēties, ka šādas vīrusu epidēmijas pasauli ir plosījušas daudzkārt. Turklāt – bieži vien daudz dramatiskāk. Un cilvēce allaž ir nostājusies jautājuma priekšā – kāpēc? Kāpēc Dievs sūta šīs nelaimes?

Ko sēsi, to pļausi, vēsta senā gudrība. Laiks akmeņus izmētāt, laiks savākt. Un saprast, ka nekas nenotiek bez Dieva Gribas. Laiks izdarīt secinājumus un pieņemt izšķirošo lēmumu.

Vai mēs, cilvēki, nolikti šai situācijā, spēsim apvienoties lūgšanās par savu kļūdu nožēlu un vai būsim gatavi apņemties mainīties? Mainīties uz augšu!

Zemāk neliels video krievu val. kā alegorija notiekošajam visā pasaulē, neņemot vērā ne reliģisko piederību, ne valstiskās robežas.

Oksfordas, Harvardas un Stenfordas zinātnieki iestājas pret esošo COVID-19 politiku

4. oktobrī publicēta Starptautiskā petīcija pret COVID-19 politiku, kura nosaukta kā Lielā Baringtonas deklarācija (The Great Barrington Declaration). To ir sagatavojuši trīs pasaules augstākā ranga zinātnieki – infekciju slimību epidemiologi un sabiedrības veselības speciālisti, paužot savu protestu pret dominējošo COVID-19 politiku. Viņi uzsver, ka tā kaitē cilvēkiem, pasliktina sabiedrības fizisko un garīgo veselību, vienlaicīgi deklarācijā iesakot citu pieeju – fokusētu aizsardzību.

2020. gada 4. oktobrī šo deklarāciju Lielajā Baringtonā, ASV parakstīja:

Dr. Martin Kulldorff, profesors Hārvardas Medicīnas skolā, biostatistiķis un epidemiologs. Viņa pētniecības jomas ir jaunu slimību uzraudzības metožu izstrāde, zāļu un vakcīnu drošuma uzraudzība pēc to laišanas tirgū, kā arī infekcijas slimību uzliesmojumu savlaicīgai atklāšana un pārraudzība.

Dr Sunetra Gupta, ir Indijas izcelsmes Oksfordas universitātes epidemioloģijas profesore, infekciju slimību epidemioloģe ar pieredzi imunoloģijā, vakcīnu izstrādē un infekcijas slimību matemātiskajā modelēšanā. Viņa ir veikusi pētījumus par dažādu infekcijas slimību, tostarp malārijas, gripas un COVID-19, pārnešanas dinamiku, kā arī saņēmusi Karaliskās biedrības Rosalind Franklin balvu.

Dr Jay Bhattacharya, medicīnas profesors Stenfordas universitātē un zinātniskais līdzstrādnieks Nacionālajā ekonomikas pētījumu birojā. Viņš vada Stenfordas universitātes Demogrāfijas, veselības un novecošanas ekonomikas centru. Dr. Bhattacharya pētījumi koncentrējas uz neaizsargāto iedzīvotāju veselību un labklājību, īpašu uzmanību pievēršot valdības programmu, biomedicīnas atjauninājumu un ekonomikas pētījumiem. Dr Bhattacharya jaunākie pētījumi koncentrējas uz COVID-19 epidemioloģiju, kā arī politikas reakciju uz epidēmijas novērtējumu. Viņš ir publicējis 135 rakstus populārākajos recenzētos zinātniskos žurnālos medicīnā, ekonomikā, veselības politikā, epidemioloģijā, statistikā, tiesībās un sabiedrības veselībā, kā arī citās jomās. Viņam ir doktora grādi gan medicīnā, gan ekonomikā, abi iegūti Stenfordas universitātē.

Deklarāciju jau parakstījuši gandrīz pusmiljons cilvēku, no tiem 9336 medicīnas sabiedrības veselības zinātnieki.

Vairāk: https://mainampasauli.news/oksfordas-harvardas-un-stenfordas-zinatnieki-iestajas-pret-esoso-covid-19-politiku/

Vispasaules meditācija uz skaņu “OM”

No 10. aprīļa 12.00 līdz 22. aprīlim 12.00

Dārgie draugi!

Mēs ieejam jaunajā Laikmetā: Ūdensvīra Laikmetā.

Ūdensvīrs – tā ir brīvība, radošums, prieks, sadarbība, kolektīvisms!

Vecā sistēma vēl cenšas noturēties pie varas, cenšoties iedvest bailes no vīrusiem, epidēmijām, bailes no globālas ekonomiskas krīzes. Vecais nolemts iznīcībai. Pretējiem spēkiem nav pašiem savu resursu. Tie izmanto mūsu resursus, iedzenot mūs panikas, baiļu, depresijas, nolemtības, agresijas un naida stāvokļos.

Šajā sarežģītajā laikā cilvēcei nepieciešama palīdzība, lai tā varētu ieiet Jaunajā Laikmetā.

Aicinām piedalīties vispasaules meditācijā uz skaņu “OM” no 10. aprīļa 12.00 līdz 22. aprīlim 12.00.

Skaņa “OM” ir universāla, pirmatnēja skaņa, vissvētākā skaņa hinduismā un budismā, tā ir Visuma radīšanas skaņa. Tā simbolizē augšupeju, dvēseles tuvošanos augstākām sfērām. Izrunājot mantru “OM”, paaugstinām savu apziņu un kļūstam par Gaismas avotu mūsu pasaulei. Kur ir Gaisma, tur nav vietas tumsai!

Mēs izspiežam baiļu, nolemtības, nomāktības, depresijas egregoru no mūsu dzivesvietām, no mūsu pilsētām, no mūsu valstīm, no mūsu planētas! Mēs piepildām sevi ar Gaismu un Mīlestību, ar Dzīvesprieku un Dievišķo enerģiju, kas pārveido mūs un visu mums apkārt esošo!

Dalieties ar šo informāciju, nosūtot to draugiem un paziņām.

Vairāk informācijas latviešu valodā šeit.

Mantra OM šeit.

 

RUS

 

Всемирная медитация на звук “ОМ” / Worldwide Meditation on the sound of “OM”

Дорогие друзья!

 

Приглашаем вас принять участие во всемирной медитации на звук «ОМ» с 12 часов дня 10 апреля по 12 часов дня 22 апреля по московскому времени, которая организована на сайте Сириус sirius-ru.net.

Мы входим в Новую Эпоху – Эпоху Водолея. Водолей – это свобода, творчество, радость, сотрудничество, коллективизм, коммуникации!

Старая система предпринимает последние попытки удержаться у власти с помощью внедрения страха перед вирусами, эпидемиями, глобальным кризисом в экономике. Мы находимся в воплощении в это сложное время именно для того, чтобы помочь человечеству совершить переход в Новую Эпоху как можно более мягко и безболезненно.

Звук «Ом» является самым священным звуком в разных духовных традициях. Произнося мантру «ОМ», мы возвышаем своё сознание и становимся источником Света для нашего мира. Там, где Свет, там – нет места для тьмы!

Мы вытесним эгрегор страха, обречённости, подавленности, депрессии из наших жилищ, из наших городов, из наших стран, с нашей планеты!

Мы наполним свои существа Светом и Любовью!

Поделитесь этой информацией с друзьями и знакомыми.

Пойте «ОМ» вместе с ними! 

Больше информации по ссылке: https://r.sirius-ru.net/2020/2020-04-02.htm

https://www.youtube.com/watch?time_continue=290&v=q3JnNtkogOY&feature=emb_logo

ENG

 

You are invited to participate in Worldwide Meditation on the sound of “OM”

from 12 p.m. on April 10th to 12 p.m. on April 22nd

Moscow time

(From 4:00 AM April 10, CDT to 4:00 AM April 22, CDT), which is organized on Sirius website sirius-eng.net.

 

We are entering a New Age: the Age of Aquarius. Aquarius is freedom, creativity, joy, cooperation, collectivism, and communication!

The old system is making its last attempts to stay in power by introducing fear of viruses, epidemics, and a global crisis in the economy. We are in the incarnation at this difficult time precisely in order to help humanity make the transition to a New Era as smoothly and painlessly as possible.

The sound “Om” is the most sacred sound in different spiritual traditions. By pronouncing the mantra “OM”, we raise our consciousness and become a source of Light for our world.

Where there is Light, there is no room for darkness!

We will oust the egregore of fear, doom, and depression from our homes, from our cities, from our countries, from our planet!

We will fill our beings with Light and Love!

Share this information with friends and acquaintances.

Sing “OM” with them!

 

More information is at the link: https://sirius-eng.net/2020/2020-04-02.htm

Situācija pasaulē prasa kopīgas lūgšanas!

image004

Septiņu diennakšu nepārtrauktas lūgšanu nomoda
stundas situācijas stabilizēšanai uz planētas

no 2020. gada 30. marta pl. 00:00 līdz 6. aprīlim pl. 00:00.
 

“Noteikti spēki uz planētas, izmantojot vīrusu un plašsaziņas līdzekļus, ir radījuši vadāma haosa stāvokli. Pretējie spēki cenšas ar haosa palīdzību saņemt savā varā planētas resursus un varu pār Zemes iedzīvotājiem.

Viss tas ir kļuvis iespējams mūsu nepietiekamās ticības Dievam dēļ un atteikšanās dēļ no Dievišķām vērtībām par labu patērētāju sabiedrībai.

Tomēr haosa apstākļos ir lielas izredzes pavērst situāciju uz planētas un ievirzīt to Dieviškā gultnē.”

Pilna informācija:

http://www.sirius-riga.lv
http://www.sirius-ru.net